Som una entitat autònoma dins el Centre d'Amics de Reus.
Raval Robuster, 36
43204 Reus
cormestral@tinet.cat