1
Margarideta Harm. Manuel Oltra
2
Mig-dia en el mar Francesc Civil  
3
Muntanyes de Canigó Harm. Nadal Puig  

4

Missa dels Pardals

KV 220

Kyrie W A Mozart
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei
5
Messa "Il bianco e dolce cigno" Kyrie Stefano Bernardi  
Gloria  
Sanctus  
Benedictus
 
Agnus Dei  
6
Menjablanc Harm. Josep Navŕs Mariné
7
Mazapán con miel Nadala argentina

Harm: Dante Andreo

8
Mi lagnerň tacendo WA Mozart
Tot
S
C
H
9
Muntanyes regalades M. Oltra Tot
S
C
T
B
10
Moon River Henry Mancini - Harm. A. Langrée Tot
S
C
T
B
Unió Musical l'Horta - Valčncia
11 Misatango Kyrie Martín Palmeri
Tot
S
C
T
B

Font: Koorpartijen

Gloria
Tot
S
C
T
B
Credo
Tot
S
C
T
B
Sanctus
Tot
S
C
T
B
Benedictus
Tot
S
C
T
B
Agnus Dei
Tot
S
C
T
B
12 Missa Sancti Hieronymi Kyrie J. Michael Haydn
Tot
S
C
T
B

Cal tenir en compte que els silencis del cor corresponents als solistes han estat eliminats.

Per tant els espais de silenci no corresponen als compassos d'espera.

Els tempos són més lents del que toca per tal de facilitar l'estudi.

* Les parts de solista estan en volum més baix i als silencis llargs hi ha el piano.

Et in terra pax
Tot
S
C
T
B
Quoniam
Tot
S
C
T
B
Patrem omnipotentem
Tot
S
C
T
B
Et resurrexit
Tot*
S*
C*
T*
B*
Sanctus Tot
S
C T B
Benedictus
Tot*
S*
C*
T*
B*
Agnus Dei
Tot*
S*
C*
T*
B*
Dona nobis pacem
Tot
S
C
T
B
13Mille regretzJosquin des PrezTotSCTB