1 Jesus Bleibet J S Bach
2 Joan, per què no t'alegres? Harm. Josep Navàs