1
Cançó de bressol Harm. Manuel Oltra
C - Solo
2
Canción de baile Harm. Manuel Oltra
C - Solo
3
Cantique de Jean Racine Gabriel Fauré
4
Canticorum Iubilo G F Haendel
S
C
T
B
5
Cancó de bressol Josep Vila i Casañas
6
Comiat al bosc Felix Mendelssohn
7
Cançó de beure Gabriel Bataille
8
Cançó del lladre Harm. Francesc Vila
9
Cànon de la Pau Francis Terral
10
Corrandes a dojo A l'Espluga Harm. Josep Navàs Mariné
Maria
Les xiques
11 Capitel·lo Harm. Josep Navàs Mariné
12

Caeli enarrant. Psaume 18

I. I cieli immensi Benedetto Marcello
Tot
S
C
T
B
Orgue
II. Il di che nasce
Tot
S
C
T
B
Orgue
III. Non avvi popolo
Tot
S
C
T
B
Orgue
IV. Per magnifica tenda
Tot
S
C
T
B
Orgue
V. Santa divina legge
Tot
S
C
T
B
Orgue
Recitativo
VI. Allor tu gradirai
Tot
Orgue
VII. Sta la salvezza mia vita
Tot
S
C
T
B
Orgue
13 Can't help falling in love Peretti, Creatore i Weiss - Elvis Presley
Tot
S
C
T
B
 
14 Canta la mare Antonio Chover Salom
Tot
S
C
T
B