SOM ELS REPONSABLES DE TOT AIXO

Carles

Albert

Pascual

Xavi

Felipe

¿?.

¿?

 

Cursor texto rotor

Imagen flotando