Última Hora
CENTRE D'ESTUDIS DE LA RIBERA D'EBRE
Última actualització
30/03/04

 

 
ES CONCEDEIXEN LES BEQUES PER AL CURS 2003-2004

Dins de la Reunió de la Junta Directiva del CERE que tingué lloc el passat dia 13 de febrer, es concediren les beques per al curs 2003-2004. Es presentaren un total de sis sol·licituds, les quals, un cop examinades i efectuats els oportuns comentaris, s’aprovà concedir-los la beca. D’acord amb el que estipulen les bases, es va tenir en compte el fet de si els sol·licitants eren socis o no del CERE. Els treballs becats són: 

1) Socis: beca de 300 €
- “Registre i inventari del patrimoni arquitectònic de la Ribera d’Ebre”, de Frederic Cervelló Rodes 
- “El teletreball a la Ribera d’Ebre: situació actual i perspectives de futur”, de Albert Pujol Marqués i Josep Francesc Moragrega Font
- Un treball sobre la història de la construcció de l’orgue de l’església de Flix, de Josep Alanyà Roig i Josep Masip Llecha
- “Confecció d’un mapa de cobertura wireless a Flix”, de César Mauri Loba

2) No socis: beca de 180 € 
- “Estudi de l’arquitectura popular de Garcia (Ribera d’Ebre)”, de Albert Margalef Amorós. 
- “Ruta agrícola a la Ribera d’Ebre (Móra – Sant jeroni – Perles Camí de la Barca – Móra)”, de David Béjar Tafall i Marta Calvet Francesch.EL CERE EDITA UN CD AMB MÚSICA DE JOAN BAGÉS

El CERE ha editat un CD on hi ha enregistrades quatre composicions musicals de Joan Bagés i Rubí, delegat de la Secció de Música i que ha comptat amb la col·laboració de l'Escriptor Andreu Carranza.
A més a més del contingut sonor del CD s’ha volgut donar un contingut visual a la presentació del mateix tot mostrant una estructura visual relacionada amb els títols de les obres. La primera obra és DOLAFA(II) per a piano i recitat. Aquesta és una obra per a piano composada a partir de la lectura del poemari d’Andreu Carranza A MUNPARE. A la caratula del CD apareix en primer lloc dibuixat un arbre, un motiu que apareix al poemari d’Andreu. Aquesta obra consta de 8 tracks o pistes, cada pista és un poema.  La segona obra és DOLAFA(I). Una obra per a corda sintetizada i trio de cordes. Aquest és un treball que apareix al CD com 6!= 3 * 2 * 1, en relació a les permutacions que conformen l’estructura de l’obra. Aquesta obra és el track 9.  La tercera obra és Els 6 barrets. Aquest és un treball per a piano sol, on el piano esdevé un element generador de sons i textures. Aquesta obra la trobem dibuixada al CD amb sis quadrats de colors diferents en relació al motiu de l’obra, 6 perspectives sonores per a pensar una cosa, una fet, etc... Els tracks del 10 al 15 fan referència a aquesta obra.  La quarta obra és un treball d’improvització MIDI a partir de la lectura del llibre de poemas visuals del poeta Joan Brossa. Un treball que apareix representat al CD com un barret, en relació al món màgic de Brossa. Aquest treball el trobem a continuació, als tracks del 16 al 25.
 Finalment tenim un altre track, el 26, representat al CD amb una fotografia de Joan Bagés martellejant un piano i que dona forma al disseny de tot el CD,  la lectura d’un manifest entorn la relació entre el músic i el seu instrument; llegit a Flix durant la celebració d’una Performance Pianística.
Com ja s’ha vingut informant recentment, Joan Bagés ha participat en diversos concerts durant els passats mesos de setembre i octubre que han tingut lloc a Barcelona, Tarragona i Vic.


OFERTA DE PUBLICACIONS

El CERE disposa d’exemplars del llibre A Tivissa Canten missa…Records de fets i costums religiosos, de Domènec Jardí i Pagés. Tot aquell que estigui interessat en adquirir-ne pot posar-se en contacte amb les nostres oficines. El preu de venda especial per al soci del CERE és de 9 €.
També disposem en dipòsit d'uns volums del llibre El brogit de l'Ebre. El soci del CERE pot adquirir-lo al preu especial de 8 € (el preu de venda al públic és de 12 €).
Comptem amb exemplars del llibre de Joan R. Vinaixa recentment publicat El Trienni Constitucional al partit de Tortosa (1820-1823), al preu especial per al soci del CERE de 15 € (el preu de venda a les lliberies és de 18 €).
En resten encara uns pocs exemplars del llibre d'Andreu Carranza El que l'herbolària sap, al preu d'11 € per al soci de la nostra Entitat.


 
ENLLAÇOS
Àlbum de fotos
  La Sirga nº38

Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre
Casal Sant Jordi
c/ Sant Jordi, 3 - 3 er.
Apartat de correus núm. 8
Tel. 977 41>


Transferència interrompuda!

Arial,Helvetica">43750 FLIX (Ribera d'Ebre)
www.riberadebre.org
e-mail cere@riberadebre.org