Inici

                                                                

PERSONATGES DE LA CONCA                     

Aquesta secció és un homenatge a la gent de la Conca de Barberà, que per la seva rellevància en la seva trajectòria professional o vital, se n'ha fet un estudi sobre ells.

 

 


 

LLUÍS PARÍS I BOU (Historiador)

(Biografia escrita per Gener Gonzalvo i Bou)

Lluís París i Bou (Montblanc, 1918) és un d’aquells “homenots” montblanquins que es mereixen un homenatge en vida, per la seva tasca pacient i callada envers el coneixement de la cultura de la capital de la Conca de Barberà, i en aquest cas concret, en el camp de la història.

Lluís París s’entronca, per via paterna, amb un antic llinatge montblanquí d’advocats i homes de lleis, que es manté ben viva. Per la via materna, París i Bou descendeix d’un vell llinatge de la petita noblesa rural de l’Espluga de Francolí, i que tenia fortes vinculacions amb l’orde de l’Hospital, com molt bé ha estudiat el P. Jordi Mª Bou i Simó, monjo de Poblet.

El nostre biografiat cursà el Batxillerat a la vila ducal, però com la gran majoria dels membres de la seva generació, fou truncada la seva joventut pel conflicte bèl.lic de 1936-39, on París fou destinat a una companyia al Pallars Sobirà, concretament a la serra del Boumort. Passades les obligacions militars, Lluís París estudià dret a la Universitat de Saragossa, llicenciant-se l’any 1944. Allà volgué doctorar-se, però el reclamà el seu pare, l’advocat Anton París, per tal que s’incorporés a la feina d’advocat a Montblanc, tasca que no ha deixat mai d’exercir amb d’altres membres de la família. Lluís París, en el camp professional, s’ha especialitzat en el dret civil.

Lector impenitent, Lluís París s’afeccionà de ben jove a la història medieval de Catalunya i de Montblanc, i àdhuc, a la mateixa Saragossa, començà la carrera de Filosofia i Lletres, que no pogué, però, concloure, pels mateixos motius laborals.

Home inquiet i amant de la vila ducal, s’implicà en la fundació del Museu Arxiu de Montblanc i Comarca, creat el desembre de 1958. Durant molts anys, en Lluís París en fou el Secretari, al costat de l’ànima del Museu-Arxiu, Sr. Anton Andreu Abelló, i participà activament en la redacció dels estatuts de l’entitat montblanquina.

Una de les seves contribucions més destacades cal cercar-la en la VIII Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos, celebrada a Montlanc l’any 1966. Ell hi presentà una ponència, al costat d’erudits tan remarcables, com el pare Agustí Altisent, historiador pobletà, o Josep Iglésies i Fort.

Poc amic de les vel.leïtats socials, ha portat una vida científica callada, sense prodigar-se en excessius congressos. Tanmateix, ha donat diverses conferències a Montblanc, com la del 18 de març de 1977, en la sessió commemorativa del VIIè Centenari de Jaume I el Conqueridor.

La seva contribució a la historiografia medieval montblanquina i catalana és molt remarcable. Potser un dels seus treballs més valorats sigui “Un document de Poblet i la introducció del dret romà a Catalunya”, publicat el 1970, i que és una aportació fonamental en la nostra història del dret. D’altres publicacions i estudis destacables de Lluís París estant dedicats especialment entre la relació dels nostres comtes-reis amb Montblanc, i en estudis d’història religiosa, com els estudis dedicats al Santuari de la Serra. Així, l’any 1956 ja rebé un premi pel seu primer treball editat, dedicat a la història de la parróquia de Sta. Maria.

Valguin aquestes breus línies per homenatjar la figura de Lluís París i Bou, montblanquí il.lustre, desitjant-li que encara pugui fer-nos noves aportacions a la nostra història de la Conca i de Catalunya.

BIBLIOGRAFIA DE LLUÍS PARÍS I BOU

-         Assaig històric de la parroquial església de Santa Maria la Major de Montblanc, Montlanc, 1956 (treball inèdit)

-         Capellans, rectors i plebans de Montblanc, a “Full Parroquial. Montblanc”, 1989-1990, núms. 917 i ss.

-         El creixement del Montblanc medieval i un fogatge de finals del segle XV, a “Aplec de Treballs”, núm. 1 (Montblanc, Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, 1978), pàgs. 145-152

-         La devoció a la Mare de Déu de la Serra, a Montblanc (text llegit per l’autor en la solemne obertura dels actes del VII Centenari, a l’església de Sta. Maria de Montblanc el 20 de febrer de 1996), a “Montblanc. Full informatiu de les Festes de la Serra"” núm. 2 (abril de 1966), pàg. 4

-         L’edifici del Museu Arxiu de Montblanc i Comarca, la família dels Vilafranca, fundadors de Montblanc i altres propietats de l’edifici en el segle XII, a “Espitllera”, II, núm. 21 (Montblanc, setembre de 1983), pàgs. 312-321

-         Història de la Serra, Montblanc, Monestir de la Serra, 1981

-         La imatge de la Mare de Déu de la Serra, a “El Pati”, núm. 670 (6 setembre de 1996), pàg. 5

-         Montblanc i els seus comtes-reis, a “Hoja Parroquial de Montblanc”, núms. 329 a 345, 1963-1964

-         Reconquesta i repoblació de l’Anguera i de l’alt Francolí (Conca de Barberà), Granollers, 1967, pàgs. 17-39

-         Reinard des Fonoll, mestre de Santa Maria de Montblanc, a “Museu Arxiu de Montblanc i Comarca”, circular núm. 8 (juliol de 1968), pàgs. 10-12

-         Sant Francesc d’Assís i Montblanc. L’Església i Convent de Montblanc, a “L’Espitllera”, I, núm. 11 (novembre 1982), pàg. 26

-         Un document de Poblet i la introducció del dret romà a Catalunya, Poblet, “Miscel.lania Històrica Catalana. Homenatge al P. Jaume Finestres, historiador de Poblet (+ 1769)”, 1970, pàgs.155-159

-         Àlbum Històric de Montblanc, conjuntament amb Nati BONET i Ismael BALANYÀ, Montblanc, Ajuntament, 1995

-    La institució del Plebà a Montblanc. Acte commemoratiu dels 700 aniversari del nomenament de Plebà a Montblanc, 1299-1999, conjuntament amb Josep M. Porta, Montblanc, Ajuntament, Arxiu Històric Comarcal, 1999


VICARIS I PREVERES ADJUNTS  DE LA PARRÒQUIA DE SANTA MARIA  DE MONTBLANC  (1734-2005)

Després dels estudis de Lluís París Bou i Josep  M. Porta Balanyà (1)  sobre el càrrec de Plebà a Montblanc ,  i anteriorment  els de Josep M. Casas Homs  , que entre d’altres coses   relacionen cronològicament la seva nòmina , ens ha semblat de justícia recordar els altres preveres que ajudaven en la tasca pastoral al titular , és a dir els vicaris , que en cas d’absèncià  els substituien  en les seves funcions i sino l’acompanyaven i ajudaven . La nostra font d’informació han estat els llibres de baptismes , la sèrie de les quals s’inicia l’any 1734 , i acabem amb el sotrac de la Guerra civil . La nostra pretensió és molt senzilla , aportar els noms i cognoms i les dates que els tenim documentats , no ens basem en els nomenaments oficials de l’Arquebisbat  de Tarragona , ni en els acords de la Comunitat de Preveres , sino tan  sols en les signatures de les partides de bateig . Aquesta circumstància ens ha de prevenir respecte a la datació , sempre orientativa , és possible que en realitat els períodes d’estada siguin més amplis , però els que aportem són fidedignes . La denominació de vicari no sempre apareix continua en el temps , primer un eclesiàstic es pot qualificar com a vicari , però abans ja els  podem trobem com a ecònom (encarregat de l’economia) o coadjutor . Manca el  llibre número  8 dels anys 1809-1817 , perdut  segurament durant la Guerra Civil del 1936-39.  Pels cognoms veiem que una bona part  dels vicaris eren montblanquins . En els segles XVIII i XIX destaquem l’ajut que prestaven a la parròquia els fares dels convents de Sant Francesc i de la  Mare de Déu de la Mercè de la vila .Recordem que durant alguns anys del segle XIX  temps no hi va haver nomenament de plebà (ex. 1835-1846 , 1858 , 1871-1877, 1881-1883, 1909 i 1923 .

  Resta encara per investigar l’evolució històrica de la Comunitat de Preveres de Santa Maria de Montblanc , els seus membres , la seva extracció social , les seves  rendes , les seves funcions , etc. (2)

Regents i vicaris de la parròquia de Santa Maria

-Josep Murtra , vicari  i beneficiat  (1734-50).

-Pau Oller , vicari (1735-1740).

-Rafael Dalmau ,beneficiat (1739).

-Francesc Molner,beneficiat  (1739).

-Josep Vidal , vicari  . religiós del convent de Sant Francesc (1740-1743).

-Joan Forns , vicari , sacerdot i mercedari del Convent de la Mercè (1743-1744).

-Joan Ferrer , vicari i beneficiat (1750-70).

-Francesc de Foraster ,beneficiat (1760-1766).

-Ramon Pedrol , vicari (1766-1767).

-Josep Civit ,vicari (1766-1768).

-Josep Nogués (1769).

-Jaume Miró ,vicari (1771-1772).

-Benet Mallat , vicari (1772-1782).

-Francesc Cases , vicari.

-Francesc Calaf , prevere, 1782.

-Pau Rius , regent (1782).

-Gil Soldevila , regent i ecònom (1782-1783) , el 1784 es qualifica de vicari .

-Josep Espinós , vicari (1784-1792).

-Hilari Serres ,  mercedari  (1784).

-Nicolau Belart , vicari (1785-1798) i ecònom (1798).

-Antoni Montseny , vicari (1794-1795) i ecònom (1797).

-Miquel Soler , mercedari (1796-1797).

-Ramon Manresa ,vicari (1798-1800).

-Nicolau Belart ,vicari (1800-1806).

-Bonaventura Tarrida ,mercedari (1800) .

-Josep Revascall , vicari (1800-1805) ,el 1805 signa com a ecònom .

-Antoni Monseny , vicari (1804-1808).Posteriorment apareix el 1819 i 1825  , per la qual cosa suposem que continuà exercint de vicari durant la Guerra del Francès .

-Fra Basili Estapà , vicari  (1806-1808).

-Pere-Anton Canyelles (1808).

(Manca el llibre de baptismes de 1809-1817 ).

-Antoni Bosc ,vicari (1818).

-Ramon Pedrol , mercedari (1818-1819).

-Fra Joan Ferrer  Marsal , franciscà (1819-1822).

-Ignasi Padró , franciscà (1819).

-Francesc Renyer , vicari  (1819-1828).

-Ramon Sanahuja ,mercedari . vicari (1828-1830)

-Fra Magí Vidal , franciscà (1822).

-Miquel Cots, ecònom (1823).

-Ramon Pedrol , mercedari (1826).

-Sebastià Ferrer ,vicari (1830 i 1848-1857 ). Més endavant regent i ecònom (1858-1859) i al final una altra vegada com a  vicari (1862).

-Macià Malet , vicari (1830-1840-1847).

-Josep Pomés ,vicari (1832-1840) i més endavant ecònom (1841-1848) .El 1851 signa simplement com a beneficiat . El 1877 encara apareix .

-Joan Ixart , ecònom (1835).

-Josep Escoda , ecònom (1835-1841).

-Antoni Borrell , beneficiat (1839).

-Ramon Belart , prevere (1839). El 1850  i 1856 apareix simplement com a beneficiat .

-Ramon Pinyol , vicari (1857-1860  )  el  1869 apareix com a  prevere .

-Joan Andreu ,vicari (1860-1861).

-Fèlix Barri , vicari (1864).

-Macià Blavi ,vicari (1866-1872).

-Josep Anglès , ecònom (1870-1878).

-Bonaventura Serret ,vicari (1871).

-Jaume Vallvé ,vicari (1875-1904).

-Joan Gelambí , vicari (1882-1911) , també signa com  coadjutor.

-Antoni Martorell , regent i ecònom (1883).

-Ramon Murtra , coadjutor (1895-1903 , 1926-1928).

-Joan Domènec , beneficiat (1896) i vicari (1906-1923) .

-Joan Farriol , vicari  i coadjutor (1898-1929).

-Josep Domingo ,vicari (1905-1908).

-Ramón Amorós , prevere (1912).

-Josep Roselló , prevere  i vicari (1918-1928).

-Pau Virgili , ecònom (1924) .

-Lluís Zaragoza , coadjutor (1928).

-Josep Sugranyes Trilla  ,coadjutor  i vicari (1929-1930).

-Joan Poblet Rosanes ,vicari (1930-1931).

-Josep Roselló Sans , beneficiat (1929-1936).

-Pau Queralt Gaya ,beneficiat (1929-1936).

-Pere Batlle Huguet , vicari  (1931).

-Ramon Bergadà ,vicari (1931-1933).

-Domènech Lloberas Agràs ,vicari (1933).

-Josep Colom Alsina , coadjutor i vicari (1935-1936).

-Lluís Robinat  Pau , ecònom (1936). Acabada la guerra esdevingué plebà (1939-1956).

-Ramon Huguet Bonastre , encarregat (1939).

-Anton Solsona Tarragó ,vicari (1939-1940).

-Josep Maria Anglès Ventosa , vicari (1940-1942).

-Enric Esplugas llorens ,vicari  (1942-1944).

-Ramon Muntanyola Llorach , vicari (1944-1945).

-Josep Dalmau Mulet,vicari (1945-1946).

-Josep M. Ferré Batlle,vicari (1946-1950).

-Agustí Berengué Morató,vicari (1950-1951).

-Joan Llort Coca, vicari (1952-1953).

-Jordi Rossell Farré ,vicari (1953-1956).

-Josep Maria Anglada Just ,vicari (1956-1959).

-Magí Sabaté Marsal ,vicari (1959-1966).

-Josep M. Rubió Torné ,vicari (1966-1972).

-Francesc Giménez Porcuna, vicari (1972-1987).

-Armand Puig Tàrrech ,vicari (1987-1993).

-Joan Cañas (1994).

-Antoní Constantí Martra (1995-1998).

-Francesc Amigó Bartra (2001-2002) .

-Xavier Roig Rovira (2003-2004).

Font : Arxiu Parroquial de Montblanc (APM) , Baptismes : volums 3 (1734-1755) , 4 (1756-1771),5 (1772-1790) , 6 (1791-1799) , 7 (1800-1808) ,9 (1818-1829) , 10 (1830-1840) , 11 (1840-1851), 12 (1852-1858) ,13 (1859-1870) , 14 (1870-1880) , 15 (1880-1890) , 16 (1890-1904) , 17 (1904-1923) , 18 (1924-1929) i XIX (1930-1942)  , i Àngel Bergadà Escrivà , “Núm. 1000 del Full Parroquial “ , Full Parroquial (Montblanc) (1993) p. 5.

Agraïm a Mn. Albert Palacín les facilitats per a  la consulta de l’arxiu parroquial .

Notes :

 

(1)   “La institució del Plebà a Montblanc ” . Montblanc , 1999. 4 pàgines , suplement al  Full Parroquial (Montblanc) 1123 (1999) .

(2)   Gabriel Serra , en la seva tasca d’inventariació de l’arxiu parroquial ha publicat diversos articles sobre ella  com ,  “ La parròquia de  Santa Maria de Montblanc a primers del segle XIX “ , Aplec de Treballs  (Montblanc) 18 (2000) , ps. 71-98 i  “Notes sobre l’arxiu de la comunitat de beneficiats de Santa Maria de Montblanc abans de la Guerra dels Segadors “ a Aplec de Treballs (Montblanc) 20 (2002) ps. 271-276.

 

Article publicat a la revista  El Foradot (Montblanc) 32 (2005) p. 15-16