Inici

EINES D'INVESTIGACIÓ                       

Aquesta secció pretén ser d'ajut a l'investigador. Són eines per a ajudar a l'estudi dels historiadors i, en general, a la gent interessada en la investigació. Qualsevol persona que estigui interessada en penjar un article en aquesta secció, ens el pot enviar al nostre e-mail i en farem difusió en aquesta pàgina.

 

 

Índex


 

Articles


 

 

FONTS PER HISTORIAR EL PERIODISME A TARRAGONA

Amb la implantació dels estudis de periodisme a Tarragona cal preveure que augmentin els estudis sobre la història dels mitjans de comunicació a la demarcació, tant per part de professors com d’estudiants. Els arxius i les hemeroteques esdevindran un lloc de visita obligada. Encara que sigui de forma breu, ens agradaria esmentar alguns fons documentals accessibles a l’Arxiu Històric de Tarragona, depenent de la Generalitat de Catalunya.

El més voluminós sens subte és el del Diario Español de Tarragona (1939-1987), que es fundà com a òrgan de propaganda del nou règim polític. La cronologia de les sèries és irregular: algunes arrenquen el mateix 1939, ”año de la victoria” i altres ho fan a la dècada dels cinquanta, fet que ens indica que el fons ha sofert expurgacions. La correspondència parteix el 1941 amb llibres de registre d’entrades i sortides, cartes, circulars de l’administració central, etc.

Dins la secció de personal trobem nòmines, cotitzacions a la Seguretat Social; a comptabilitat apareixen els típics llibres de diari, major, registre de lletres, comptes corrents, balanços, arqueig, moviments bancaris, estat de tresoreria, memòries, compra de matèries primes, etc.

Pel que fa a la redacció es conserven els comunicats de recepció d’originals, relació dels corresponsals dels pobles... En l’apartat d’ingressos hi ha detall de la publicitat i subscripcions. Del tiratge tenim les declaracions oicials pel període 1955-1972. A patrimoni sobresurt la construcció del nou edifici.

Pel que fa a les emissores s’ha conservat els fons documental de Ràdio Tarragona (1933-1982). El seu contingut és variat: programació dels anys setanta, guions radiofònics, correspondència, comunicats diaris de publicitat, controls d’audiència, comptabilitat, dades sobre el personal, i del Club Maginet amb el recordat Josep M. Terrassa.

També hi trobem la comptabilitat de les filials, Ràdio Mora d’Ebre i Ràdio El Vendrell (1954-1963). Finalment, compta amb les col.leccions de fotografies i enregistraments. Les emissores més estudiades fins ara han estat les de Tarragona, Reus, Montblanc i la Selva del Camp.

Dins el fons del Govern Civil de Tarragona  existeix l’expedient de l’associació de la premsa de Tarragona (1923-1941).

(Article publicat per Josep M.T.Grau i Pujol, al Diari de Tarragona el 26 del 10 del 2001)


 

GUIA DE FONTS DOCUMENTALS PER A LA HISTÒRIA DE LA MEDICINA   

 

Manel Güell 

Eugeni Perea i Simón

Josep M.T.Grau i Pujol

 

Treball publicat  a II Jornada d’Història de la medicina de Reus i comarques veïnes.

Reus.2001, pàgs. 11-52

 

(Prem la icona per veure el document en Word)