Historia
 

UNA MICA D´HISTÒRIA

   L´any 1937 els columbòfils de  Reus es van agrupar per primer cop, en plena guerra  civil. Així, un grup de 18 columbòfils ,entre els quals es podien trovar noms com Freixes, Jardí, Escudé,Verges,Calbó,Artiga etc., van formar el “Grup de Coloms Missatgers al servei de l´Exèrcit, Transmisions i Senyals”.A conseqüència de la guerra es van determinar una sèrie de colomars des dels quals s´efectuaven les diverses maniobres de correo militar per mitjançant dels coloms. En els colomars de Reus es revien coloms procedents del front a tot hora del dia i de la nit, i aiximateix s´aviaven coloms en altres destinacions per notificar les evolucions del conflicte.

   Després de la guerra tot va quedar aturat, fins que l´any 1958, un grup d´entusiastes columbòfils  van fer resurgir la “Societat”. Així, després de diverses reunions i d´elaborar uns estatuts, el 22 de novembre de 1958 es va constituir oficialment la “Sociedad Colombófila Mensajera Reus”.Els socis fundadors varen ser Josep Freixes,que va ser el primer president,Pere Jardí,Ramon Olivé,Antonio Català,Juan Sans,Antonio Escudé,Francisco Lladó,Francisco Estivill,Antonio Piñol i Josep M. Pujades, aportant una cuota de fundació de 100 pessetes cadascú.

   El primer any el varen dedicar a anellar colomins i l´any 1960 va ser el primer any en el que es va concursar, realitzant dues soltes, una de Castelló i l´altre de València. El primer campió social va ser Pere Jardí amb els mateixos punts que l´Antonio Català.

 
Para ponerse en contacto con nosotros ccmr@tinet.fut.es

Control Remoto

Última modificación el 05 de febrero de 2012