logo-parc-cultural-foia Castell d'Ulldecona: dades generals

Bibliografia
Planta i alçat del castell. Autor: R. Àlvarez (2001)

ALMUNI, Victòria; BONET, Maria; CURTO, Albert. (1995). De l’edat mitjana al Montsià. Els castells. Museu del Montsià. Amposta.

ÁLVAREZ, Ramon.; LÓPEZ, Anna (en premsa). "L'assentament ibèric i el poblat medieval del puig del Castell d'Ulldecona (campanya 1985)". XXXVII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos. Amposta. 1991.

ÁLVAREZ ARZA, Ramon; FORCADELL VERICAT, Toni; GARCIA RUBERT, David;, LÓPEZ ANGAS, Anna (2002). "Excavacions a l’assentament ibèric del Castell d’Ulldecona (Ulldecona, Montsià). Un balanç de conjunt". I Jornades d'Arqueologia, Ibers a l'Ebre. Tivissa. 2001.

ARBELOA, Joan-Vianney M. (1990). "Prospeccions i excavacions arqueològiques: Castell d'Ulldecona (Montsià)". Butlletí Arqueològic, 12.

BAYERRI, E. (1951). Llibre de privilegis de la vila d'Ulldecona. Tortosa.

BONET, Maria. (en premsa). "El domini hospitaler al Montsià durant l'edat mitjana". XXXVII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos. Amposta. 1991.

BONET, Maria. (1994). La Orden del Hospital en la corona de Aragón. CSIC. Madrid.

BONET DONATO, Maria. (1997). "Les lluites per la jurisdicció al Montsià al segle XIV". El temps sota control. Diputació de Tarragona.

BONET DONATO, Maria. (1998). "Alguns aspectes  socioeconòmics de la Ulldecona medieval (segles XII-XV)". Raïls, 12. Ulldecona.

BONET DONATO, Maria. (1999)." Tensions en les fronteres feudals al Montsià medieval i la incidència de Tortosa". Recerca, 3. Tortosa.

BONET DONATO, Maria. (2001). "L'Amposta feudal: poders, societat i economia". I Jornades d’Història d’Amposta, 2000. Amposta.

BRAMON, Dolors (2000) "Principals autors àrabs que citen topònims del curs baix de l'Ebre", Raïls, 16. Ulldecona.

CABESTANY i FORT, J.F. (1988) "El castell d'Ulldecona: una primera aproximació a la seva història" , Ulldecona, 47. Ulldecona.

CÀRCEL ORTI, M. Milagros (1994) "L'Encomanda d'Ulldecona de Sant Joan de l'Hospital". Raïls, 3. Ulldecona.

CÀRCEL ORTI, M. Milagros (1994) "La encomienda de Ulldecona de Sant Juan del Hospital: Regesta documental (1097-1384". Actes de les Primeres Jornades sobre els ordes religioso-militars als Països Catalans. Diputació de Tarragona.

FABRA i SALVAT, Esther (en premsa). "Aproximació a l'estudi del poblat ibèric del castell d'Ulldecona (Ulldecona-Montsià). Campanya d'excavació de 1986". XXXVII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos. Amposta. 1991.

FIBLA, H.; ALUCHA, O.; ESTEVE, S.; ESTRELLA, L.; FORCADELL, T.; ALEOTE, E.; MOLLÀ, F.; QUEROL, I.; VIDAL, J.; VERICAT A. (2002)“El Crist romànic del castell d’Ulldecona.” I Jornades d’Història d’Amposta, 2000. Amposta.

FERRÉ FERRÉ, A. (1983) Historia de Ulldecona y su entorno geográfico. Ulldecona. Ajuntament d'Ulldecona

FONT i RIUS, J.M. (1969-1983): Las cartas de población y franquicias en Cataluña. CSIC , Madrid-Barcelona, I-II.

FORCADELL VERICAT, Toni. (1996): "El Castell d'Ulldecona. La intervenció arqueològica de 1995" ;. Raïls, 8 Ulldecona.

FORCADELL VERICAT, Toni. (2001): "El Castell d'Ulldecona. Resultats de la campanya arqueològica 1999-2000". Raïls, 17, Ulldecona.

FORCADELL VERICAT, Toni. SEGURA, Jordi (2007): "Castell d'Ulldecona. Intervenció 2003-2006. 1a part. Treballs de consolidació i arqueològics". Raïls, 23, Ulldecona.

FORCADELL VERICAT, Toni. (2008): "Castell d'Ulldecona. Intervenció 2003-2006. 2a part. Resultats arqueològics". Raïls, 24, Ulldecona.

FORCADELL, Toni.; ALMUNI, Victoria.; MICHAVILA, Ivon.; VILLALBÍ, Mar.(1998): "El castell d'Ulldecona" Catalunya Romànica, XXVI. Enciclopèdia Catalana. Barcelona

FORCADELL, Toni.; VILLALBÍ, Mar; ALMUNI, Victoria.;. (2005) "Poblament andalusí al riu Sénia", Recerca, 9, Tortosa.

FUGUET i SANS, Joan (2001):" Arquitectura militar de les Ordes del Temple i de l'Hospital a les Boques de l'Ebre". I Jornades d’Història d’Amposta, 2000. Amposta.

GARCIA i RUBERT, D. (1999): Evolució del poblament a la comarca del Montsià. Ss. VII a.C.- III d.C. Tesis de Llicenciatura inèdita. 2 volums. Universitat de Barcelona.

MONTAÑÉS, C.; SEGURA, J.;CABESTANY, J.; GENERA, M. (1998) "El castell d'Ulldecona. Tres mil anys d'història. Tribuna d'Arqueologia. Barcelona.

LAVEGA SERRA, Francesc: (1994) "Parlant del Castell". Raïls, 3. Ulldecona.

RUY-FERNÁNDEZ, J. (1919) Notas estadísticas e históricas de la villa de Ulldecona. Tarragona.

VIDAL, J.; FIBLA, H.; ALUCHA, O.; ESTEVE, S.; ESTRELLA, L.; FORCADLL, T.; GALEOTE, E.; MOLLÀ, F.; QUEROL, I.;(2001): “La vaixella blava i de reflex metàl·lic del castell d'Ulldecona ” I Jornades d’Història d’Amposta, 2000. Amposta.

VILASECA DE PALLEJA, Ll. (1968):"Notas de arqueología de Cataluña y Baleares. Ulldecona". Revista Ampurias, vol. XXX.
Qui som? | Mapa del lloc mapa del lloc | Altres | correu | Web creat el 01/01/2006 | Membre de wiccac | Última modificació:

©2006 Toni Forcadell Vericat: Creative Commons License Aquesta obra està sota una llicència Creative Commons. Visió: Mozilla Firefox 1024x768

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! spam softcatalà tinet 36