Mussaranya comuna (Crocidura ressula)

Musaraña común
Tornar al Index de FOTOS