Logo de l'Associació
 

Associació de Germanistes de Catalunya
(Associació no. 4482 del Registre d'Associacions de la
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya)

barra blava


Junta Directiva de l'AGC

President Teresa Vinardell (UPF)
Vicepresident Jorge Seca (UAB)
Secretari Jordi Jané Lligé (UAB)
Tresorera Anna Montané (UB)
Vocal 1 Pilar Estelrich (UPF)

ENTRADA