Comparacions

 

com a casa Caburret, que tots manen 105

com los burros, de cara á casa corre més 224

com un sant Cristo en dos pistoles 1055

 

arrupit

com un poll 42

boig

més que el vent de dalt 1796 i  419

brut

més que una barra de galliner 366

clar

més que l’aigua: Sóc més clar que l’aigua 2356

content

més que Quirineldo 152

curt

més que el dia de Sant Tomàs: És mes curt que el dia de Sant Tomàs 816

dret 

com un estaquirot 54

embolicat

més que una madeixa: Està més embolicat que una madeixa 1937

embustero

més que un gos de conills: És més embustero que un gos de conills 649

estret

més que una fulla de pi: És més estret que una fulla de pi 68

fea

més que una nit de trons 264

fresc

més que una rosa 1430

gord

com un jònec: Està gord com un jònec 496

justet

com l’anell al dit 995

justet

com lo casament de Cervera: Tan justet com lo casament de Cervera 1347

lladre

més que Serraller: És més lladre que Serraller 1215

llarg

més que la Quaresma 265

llarg

més que un dia sense pa: No hi ha res tan llarg com un dia sense pa 1382

llépol

més que una fura 916

mullat

com una sopa 185

passat

més que les anxoves: Està més passat que les anxoves 2157

pesat

més que la maça de Fraga 1317

pillo

més que Argí: És més pillo que Argí 402

pla

com la mà: És pla com la mà 1272

ple

com un ou 714

ras

com un ull de peix  947

ric

com los grills 1349

salat

més que la mar: És més salat que la mar 885

sec

com un buscall 884

sério

més que un cabo de realistes 2199

suat

com una mar 1271

tonto

més que fet d’encàrrec 970

tonto.

més que les caparres 958

tonto.

més que un peüc 881

tonto.

més que un peüc de coll girat: És més tonto que un peüc de coll girat 1955

tou

com pèsol d’arròs 305

valent

més que un bou de Buda 687

vell

més que l’anar a peu 83

vell

més que les calces de traveta 410

viu

més que una mostela de fusta 1064

viva

més que la guineu: Ets més viva que la guineu 1063

 

a de pressa

com qui amortalla sogres 644

a la guaita

com Xilín: A la guaita com Xilín 282

acaminar tan espaït

com lo capità Menaia: Acamines tan espaït com lo capità Menaia 2190

adormir-se

com la pasta: S’adorm com la pasta 886

agarrar-se

com un llapissó: S’agarra (o S’ha agarrat) com un llapissó 1846 i 578

anar a tandes

com lo riure : Va a tandes com lo riure 779

anar

com la veleta del mal temps: Va com la veleta del mal temps 1871

anar

com lo cabasset pescater: Sempre va com lo cabasset pescater 712

anar el pit

com un carrau (a algú): Li va el pit com un carrau 1123

 

 

caminar

com qui xafa ous: Pareix que xafe ous quan acamina 530

caure de peus

com los gats: Cau de peus com los gats 794

caure uns llagrimots

com lo puny: Uns llagrimots com lo puny 723

 

 

comptar a millers

com los rajolers: Comptes a millers com los rajolers 396

córrer

com un llamp: Va córrer com un llamp 1965

créixer

com una romiguera: Creix com una romiguera! 891

 

 

dir (alguna cosa)

més unflat que un sapo: Ho diu més unflat que un sapo 2178

dormir

més que l’argeps: Dorm més que els argeps 223

 

 

encendre’s

com un lluquet: S’encén com un lluquet 274

escoltar

com qui sent ploure: L’escolto com qui sent ploure 790

estar

com lo gat i el gos: Estan com lo gat i el gos 120

estar fet

com lo bacó de Cudo: Està fet com lo bacó de Cudo 1342

 

 

fartar

com la bacona d’Artana: Farta com la bacona d’Artana 343

fer

com los de València, que, quan plou, la dixen caure: Si plou farem com los de València que la dixen caure 2388

fer més temor

que una pedregada en sec: Me fa més temor que una pedregada en sec 823

fer tanta falta

com los gossos a missa: Faràs tanta falta com los gossos a missa 232

fer un pa

com unes hòsties: Va fer (o Farem) un pa com unes hòsties 1070 i 1242

fer una faena

com una seda: Fa una faena com una seda 183

fugir

com un coet: Ha fugit com un coet 1148

 

 

gitar-se a posta de sol

com les gallines: Se gita a posta de sol com les gallines 275

 

 

haver-hi més anys que

capellans i més dies que llanguanisses: Hi ha més anys que capellans i més dies que llanguanisses 720

haver-hi més caps

que barrets: Hi ha més caps que barrets 2420

haver-hi més dies

que llanguanisses: Hi ha més dies que llanguanises 80

haver-hi més gent

que al Perelló: Hi ha més gent que al Perelló 450

 

 

menejar-se

com unes batxoles [o batzoles]: Se meneja com unes batxoles 2150

minjar més

que el riu al Trenc: Minjes més que el riu al Trenc 600 i 2520

minjar més

que la cangrena: Minja més que la cangrena 2343

mirar

com los fesols de careta: Mira com los fesols de careta 560

 

 

nadar

com una destral sense mànic: Nada com una destral sense mànic 367

 

 

parlar

com un llibre: Parla com un llibre 1060

parlar més

que fetge en brases: Parla més que fetge en brases 86

passar-ne més

que el cànem 131

pesar més

que un ase mort: Pesa més que un ase mort 124

plorar

com una Madalena: Plorant com una Madalena 1077

pudir

com la ruda: Put com la ruda 309

 

 

rodar més

que unes debanadores: Roda més que unes debanadores 1263

 

 

saber  més

que Brican: Sap més que Brican 692

saber més

que el Govern: Sap més que el Govern 2147

saber més

que l’oli de basses: Sap més que l’oli de basses 1235

sempre voltant

com les filles del rei Herodes 292

ser

com aquell que tot ho vol: caritat i cançons: És com aquell que tot ho vol: caritat i cançons 2406

ser

com la flor de carabassera, que al mirar-la se sema: Ets com la flor de la carabassera que al mirar-la se sema 2195

ser

com lo gall de la vall, que mirant lo peix se va fondre: És com lo gal de la vall, que mirant lo peix se va fondre 2491

ser

com lo gos de l’hortolà, que ni rosega ni dixa rosegar (o que ni lladra ni mosega) 2405 125

ser un home

com un sant Pau: Un home com un sant Pau 1128

 

 

tindre el cap

com una olla de cols: Tinc lo cap com una olla de cols 1059

tindre la vista

com un lluer: Té la vista com un lluer 2094

tindre més faltes

que una pilota: Té més faltes que una pilota 2387

tindre més fills

que xiquets van davant de una dolçaina: Té més fills que xiquets van davant de una dolçaina 50

tindre més gana

que un estudiant: Té més gana que un estudiant 1320

tindre més lleis

que un abogat: Té més lleis que un abogat 988

tindre més lleis

que un breviari: Té més lleis que un breviari 2320

tindre més llengua

que mans: Té més llengua que mans 1053

tindre més notes

que un burro en quatre potes: Té més notes que un burro en quatre potes 2373

tindre més punts

que una escopeta: Té més punts que una escopeta 181

tindre més sort

que un topí: Més sort que un topí 1959

tindre més tecles

que l’orgui de la Seu: Ti més tecles això que l’orgui de la Seu 845

tindre un cap

com un esquirol: Un cap com un esquirol 1319

tindre un pit

com un carro: Té un pit com un carro 268

tindre una cara

com un pa da ral: Tens una cara com un pa da ral 2198

tindre una cara

com un trespontí sense punts: Tens una cara com un trespontí sense punts 2196

tindre unes orelles

com a doctrinetes: Unes orelles com a doctrinetes 370

tindre uns peus

que es pot aguantar dret: Té uns peus que es pot aguantar dret 1700

tombar-se

com un budell: S’ha tombat com un budell 2418

 

 

voltar més

que Sena: Voltes més que Sena 2479