Repassem la morfologia

 

 

Lliçons

 

Exercicis

 

 

Gènere i nombre

Morfologia nominal

 

 

Determinants

 

 

 

Pronoms

 

 

 

Verbs

Morfologia verbal

 

 

Adverbis

 

 

 

Preposicions

 

 

 

Conjuncions

 

 

 

Interjeccions

 

 

 

 

 

Més lliçons i exercicis

Solucionari