Repassem la formació de paraules

Escriu un nom derivat d'aquests verbs:

estrenar:
avortar:
agradar:
desviar:
aterrar:
saludar:
assegurar:
contenir:
creure:
proveir:
néixer:
lloar:
desfilar:
carregar:
alternar:
embarcar: