Repassem la formació de paraules

Escriu els números que indiquen els prefixos cultes d'aquests mots:


hectòmetre
mil·lenari
quinquenni
decaedre
monolingüe
triatló
nonet
 
quilòmetre
octogenari
sexenni
tetraedre
bilingüe
pentatló
septet

decilitre
trifàsic
centenari
quadrimestral
heptasíl·lab
sèptuple
duet

hexàgon
biennal
decenni
univitel·lí
hendecasíl·lab
nonagèsim
quintet