Repassem la formació de paraules

Escriu les abreviatures d'aquests mots:

primer:
segon:
tercer:
quart:
plaça:
avinguda:
carretera:
número:
per exemple:
pàgina:
principal:
apartat: