Lliçons i exercicis de semàntica

 

 

SEMÀNTICA

 

 

Conceptes lèxics. Sinonímia i antonímia. Polisèmia i homonímia (Capsa de llengua B)

 

 

  Manual: Relacions entre significants i significats: sinonímia (hiperonímia, hiponímia), antonímia, homonímia, polisèmia i paronímia: exercicis (Ferran Mota) bat

  Exercicis: Les relacions lexicosemàntiques (UPV):

    Elemental: solucions pdf

    Mitjà: solucions pdf

    Superior: solucions pdf

  Activitat: Taller de semàntica mud (edu365) eso

  Activitat: Les paraules i el seu significat clic (Josep Pinyol Bonavida) eso 3r 4t

 

SINONÍMIA I ANTONÍMIA

 

Diccionaris

Diccionari de sinònims (Avui)

 

 

  +

 

Sinònims i antònims doc (Marisol Solduga) ep

La sinonímia i l'antonímia (Catalaonline)

 

 

  Exercicis: sense solucions (Ferran Mota) bat

  Activitat: Antònims clic (Agustí Pàmies Freixas i M. Cinta Vilà Pàmies) ep eso

 

Falsos sinònims

Doblets lingüístics (SALT)

 

 

  Exercici: Falsos sinònims (La Pobla del Duc)

  Activitats: Una de dues: Primària: cicle superior, 1r ESO, 2n ESO (BAL)

  Falsos sinònims 1: Activitat 1 doc (M. Àngels Bosch) bat

  Falsos sinònims 2: Activitat 2 doc (M. Àngels Bosch) bat

  Falsos sinònims 3: Activitat 3 doc (M. Àngels Bosch) bat

  Falsos sinònims 4: Activitat 4 doc (M. Àngels Bosch) bat

  Falsos sinònims 5: Activitat 5 doc (M. Àngels Bosch) bat

 

Dialectalismes

+

 

  Activitat: On t'ho han dit? (Què m'has dit?)

 

Infantilismes

Llista de mots del llenguatge infantil (DIEC2)

 

 

  +

Argot

Vocabulari taurí pdf (Generalitat Valenciana)
El cos i la salut (Caçadors de paraules)

 

 

  +

Arcaismes

+

 

 

  +

Neologismes

Neologisme (Viquipèdia)

Neoloteca (Termcat)

 

 

  Activitat: Una nova paraula (Què m'has dit?)

 

Col·loquialismes

Llista de mots emprats popularment (DIEC2)

Llibre en línia: Lluís Payrató. Català colloquial: aspectes de l'ús corrent de la llengua catalana. 1996.

Article: Barber Casanovas, Tóbal. Lexicografia i traducció: l'argot juvenil pdf

 

 

  Activitat: Com m'ho has dit? (Què m'has dit?)

 

Vulgarismes

Llista de mots vulgars o emprats vulgarment (DIEC2)

The Alternative Catalan Dictionary (Hans-Christian Holm)

 

 

  +

 

Tecnicismes

+

 

 

  Activitat: Dits i fets dels oficis (Què m'has dit?)

 

Cultismes

+

 

 

  +

HOMONÍMIA i PARONÍMIA

  +

 

  +

 

POLISÈMIA I HOMONÍMIA

 

  +

 

  +

 

PRECISIÓ LÈXICA

 

 

+

 

 

  +

HIPERONÍMIA I HIPONÍMIA

 

+La definició

 

  +

 

 

Camps semàntics

Camps semàntics doc (Marisol Solduga) ep

Camp semàntic dels esports doc (Marisol Solduga) ep

Camps lèxics (Catalaonline)

 

 

  Activitat: Troba la paraula amagada (J.M. Potau)

 

VOCABULARI BÀSIC

 

Llista Swadesh (Viquipèdia)

Llista de Swadesh de les llengües romàniques (Viccionari)

 

 

Ampliació del vocabulari

+

 

 

  Exercicis: Tick (Pablo Sanz)

  Exercicis: Lèxic de nivell intermedi i de suficiència (La Pobla del Duc)

  Activitats: La paraula perduda: Primària: c. superior, 1r ESO, 2n ESO (BAL)

  Activitat: Què m'has dit (Què m'has dit?)

 

Vocabularis visuals

Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges (Generalitat de Catalunya)

Viure a Catalunya. Làmines (Generalitat de Catalunya)

Vocabulari català swf (Emilia Alcaraz)

Índex de làmines temàtiques (DIDAC)

Cartells: Material didàctic (Generalitat Valenciana)

 

 

Vocabularis temàtics

Xarxes semàntiques Català-Anglès (DACCO):

Astronomia; Biologia; Dret; Economia; Esports (Esports, Disciplines esportives, Esportistes); Geografia; Lingüística; Llengües; Materials; Matemàtiques; Medicina (Medicina, Malalties i afeccions, Tractaments); Ordinadors (Totes les paraules informàtiques, Maquinari, Internet, Programació); Política; Química; Religió; Roba; Signes del zodíac; Telèfon; etc.

Làmines: Altres àrees d'interès pdf (Viure a Catalunya) 

Làmines: Altres àrees d'interès pdf (Viure a les Illes Balears)

 

 

 

Els aliments

Làmines: Els aliments pdf (Viure a Catalunya)

Làmina: El mercat i el supermercat: amb text, sense text pdf (Viure a Catalunya)

Xarxes semàntiques: Aliments (Aliments, Condiments, Productes lactis, Begudes, Peix, Fruita, Herbes, Carn, Nous, Marisc, Espècies, Verdures) (DACCO)

 

 

  Activitat: Els aliments: L'Akira se'n va al mercat: mud (edu365) ep c. inicial

 

Els animals

Xarxes semàntiques: Animals (Animals (Tots els animals, Animals domèstics, Animals salvatges, Animals de granja, Animals del zoo, Animals marins ), Ocells, Peixos, Insectes) (DACCO)

 

  Exercici: Animals domèstics (Materials de llengua i literatura Terres de l'Ebre) bat

  Autodefinits: Noms d'animals clic (Toni Miquel Mollà) ei ep

  Encreuats: Animals doc (Pol Rico)

 

La casa

Làmines: Els habitatges pdf (Viure a Catalunya)

Làmina: La casa: amb text, sense text pdf (Viure a Catalunya)

La casa pdf (Viure a les Illes Balears)

Cartells: El bany, La cuina, El dormitori, El saló pdf (Generalitat Valenciana)

Xarxes semàntiques: A casa (La casa, Habitacions) (DACCO)

 

 

La ciutat

Làmina: La ciutat: amb text, sense text pdf (Viure a Catalunya)

Cartells: El carrer, La ciutat pdf (Generalitat Valenciana)

 

 

El clima

Xarxes semàntiques: Meteorologia (DACCO)

Rosa dels vents (Meteopalafrugell.net)

Vents: escala Beaufort (Meteopalafrugell.net)

Onades: escala Douglas (Meteopalafrugell.net)

 

 

  Activitats predictives de la mar (Margaa)

 

El cos humà

Cartell: El cos pdf (Generalitat Valenciana)

Xarxes semàntiques: Parts del cos (DACCO)

Denominacions del penis (Viquipèdia)

 

 

Els colors

Xarxes semàntiques: Colors (DACCO)

Llista de colors (Viquipèdia)

 

 

+

 

L'entorn

Làmines: Els exteriors pdf (Viure a Catalunya)

Làmina: La muntanya i el camp: sense text, amb text pdf (Viure a Catalunya)

 

 

L'escola

Pòster: Aula d'acollida gif (Generalitat de Catalunya)

Cartells: La classe pdf (Generalitat Valenciana)

Xarxes semàntiques: Educació (DACCO)

 

 

La família

Cartell: La família pdf (Generalitat Valenciana)

Xarxes semàntiques: Família (DACCO)

 

 

  Activitat: La família: El pare del meu cosí... mud (edu365) ep c. inicial

 

El lleure

Làmina: El parc: amb text, sense text pdf (Viure a Catalunya)

Làmina: El bar i el restaurant: amb text, sense text pdf (Viure a Catalunya)

Làmina: La platja i el port: amb text, sense text pdf (Viure a Catalunya)

 

 

Les plantes

Xarxes semàntiques: Plantes (Plantes, Flors, Arbres (DACCO)

Principals parts d'un bolet (Museu Balear de Ciències Naturals)

 

 

El temps

+Distribució horària de les parts del dia (Mestres, etc.)

Mesos de l'any (Marisol Solduga) ep

Mesurar el temps doc (Marisol Solduga) ep

Un rellotge català (Comunicació Digital)

Làmina: El temps: amb text, sense text pdf (Viure a Catalunya)

Cartell: Les hores pdf (Generalitat Valenciana)

Xarxes semàntiques: Temps (El temps, L'hora del dia, Dies de la setmana, Mesos de l'any, Estacions de l'any) (DACCO)

 

 

  Exercici: Dies de la setmana doc (Marisol Solduga) ep

  Activitats: Les accions quotidianes: A les vuit del matí em llevo mud (edu365) ep c. inicial

  Activitat: El rellotge clic (Javier Rodríguez Fernández) ep

  Activitat: Em dius l'hora? (Roger Rey & Fernando Romero)

 

 

 

Els transports

La bicicleta, el cotxe, la moto: sense text gif (DIDAC)

Xarxes semàntiques: Transport (Transport (totes les paraules), Mitjans de transport) (DACCO)

 

 

  Activitat: Lèxic de les motos clic (Catalina Homar Florit, Joan Morell Puig, Josep Estarellas Borras i Pere Truyol) eso

  Sopa de lletres: la bicicleta (Va de llibres)

 

El treball

Làmines: Els serveis pdf (Viure a Catalunya)

Xarxes semàntiques: Treball (El treball, Àmbits de treball, Professions) (DACCO)

 

 

TERMINOLOGIA

 

 

  +

Cercadors

Multicerca terminològica (CDLPV)

 

 

  +

Vocabularis específics

Vocabularis específics de la Generalitat Valenciana

Vocabulari administratiu pdf (Generalitat Valenciana)

Vocabularis bàsic multilingües d'especialitat (UB)

 

 

  Terminologia i fraseologia: Exercici 1. Exercici 2. Exercici 3. Exercici 4. Exercici 5. Exercici 6. Exercici 7. Exercici 8. Exercici 9 (Departament de Justícia)

 

LEXICOGRAFIA

 

El diccionari doc (Marisol Solduga) ep

El lèxic i el diccionari: característiques de les obres lexicogràfiques bàsiques: diccionaris i diccionaris en suport CD-Rom i Internet (Ferran Mota) bat

 

 

  Exercicis per treballar el diccionari (Marina) ep

  Activitat: Diccionem clic (Vador Solanes i Salarich) ep

Macrorestructura i microestructura dels diccionaris

Decisions prèvies (IULA)

Superestructura del diccionari (IULA)

Microestructura del diccionari (IULA)

Macroestructura del diccionari (IULA)

 

 

  +

Mostres de diccionaris

+

 

 

   Exercici: Entrades fred, fredeluc, fredolec, fredolic rtf (Materials de llengua i literatura Terres de l'Ebre) bat

 

Diccionaris en línia

 

 

Diccionaris enciclopèdics

L'Enciclopèdia (Enciclopèdia Catalana)

 

Diccionaris generals

Diccionari de la llengua catalana, 2a ed. (IEC)

Gran diccionari de la llengua catalana (Enciclopèdia Catalana)

 

Diccionaris escolars

DIDAC. Diccionari de català (Enciclopèdia Catalana)

 

Diccionaris visuals

Diccionaris audiovisuals

Viure a Catalunya. Làmines (Generalitat de Catalunya)

 

Diccionaris generals i bilingües

Diccionaris valencians en línia (SALT)

Diccionaris (Avui)

 

Diccionaris multilingües

Diccionari de la llengua catalana multilingüe (Enciclopèdia Catalana)

Diccionari per a nens (Logos Dictionary)

 

 

Els diccionaris generals

 

 

Instruccions del maneig d'un diccionari general

DIEC (IEC)

 

 

  +

Criteris d'admissió

Criteris sobre la incorporació de variants lexicals en el Diccionari general (IEC)

 

 

  +

Novetats del DIEC

+

 

 

 

  +

 

 

Lliçons i exercicis de lèxic

 

Lliçons i exercicis de gramàtica

Exàmens i proves