Lliçons i exercicis d'onomàstica

 

 

ANTROPONÍMIA

 

Noms de persona

Cercador de noms (Generalitat de Catalunya)

Els noms catalans més freqüents (Idescat)

Santoral català (Hormiga de Oro)

Normalització de l'ortografia del nom o dels cognoms (Gabriel Bibiloni)

Llibre en línia: Enric Moreu-Rey. Antroponímia: història dels nostres prenoms, cognoms i renoms. 1993

 

 

Hipocorístics

Hipocorístic (Viquipèdia)

Hipocorístics catalans (J.M. Albaigés)

Hipocorístics de Josep/Josefa (J.M. Albaigés)

Relació d'hipocorístics de les Illes Balears (CDLPV)

Hipocorístics doc (Marisol Solduga) ep

 

 

Malnoms

Article: Albert López i Monfort. Malnoms, una part de la història del meu poble pdf. Jornades de Foment de la Investigació, Les Alqueries, 1997.

 

 

TOPONÍMIA

 

Noms de lloc

Estats del món: Mapa interactiu (És a dir)

Llista de països del món pdf (ESADE)

Territoris de parla catalana: mapa interactiu (És a dir)

Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya (DTOP)

Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord (IEC)

Nomenclàtor de nuclis de població de les Illes Balears (Gabriel Bibiloni)

Xarxes semàntiques: Continents, països i ciutats (Àfrica, Amèrica Central, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, Àsia, Europa, Oceania) (DACCO)

Xarxes semàntiques: Nacionalitats (Totes les nacionalitats, Àfrica, Amèrica Central, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, Àsia, Europa, Oceania) (DACCO)

 

 

 

  Activitat: Mots amb arrels (Generalitat de Catalunya)

  Activitat: Topònims amagats (Què m'has dit?)

  Miniunitats didàctiques: Viatge amb globus (edu365)

 

Mapes

Mapa de les comarques dels PPCC (EixampleWeb)

Mapa comarcal PPCC gif (És a dir)

Mapa de carreteres dels Països Catalans gif (Visca la Terra)

Mapa Catalunya jpg (UB)

Mapa de carreteres (Comunitat Valenciana)

 

 

Noms de carrers

Guia de carrers de Catalunya (Generalitat de Catalunya)

 

 

Criteris senyalització

Criteris lingüístics per a la senyalització viària (DTOP)

Criteris per a la toponímia d'àmbit municipal (DTOP)

Senyalització de vies ciclistes pdf (Comunitat Valenciana)

 

 

 

 

Lliçons i exercicis de semàntica

Lliçons i exercicis de fraseologia

Lliçons i exercicis de gramàtica

Exàmens i proves