Lliçons i exercicis de morfologia

 

 

 

MORFOLOGIA

 

 

Introducció a la morfologia pdf (IEC)
Les variants formals: fonològiques i al·lomòrfiques pdf (IEC)
Els processos morfològics pdf (IEC)
Les categories lèxiques i gramaticals pdf (IEC)
La dixi i les categories lèxiques i gramaticals pdf (IEC)
La morfologia flexiva pdf (IEC)
Els morfemes i els afixos flexius pdf (IEC)
Les oposicions del marcatge pdf (IEC)

 

  Exercicis de repàs: solucions pdf (UA)

  Exercicis de repàs: solucions pdf (UA)

  Exercicis de morfosintaxi (IES Calvià) bat

  Exercicis: Morfologia (M. Àngels Bosch) bat

  Exercicis: Morfosintaxi (Curs específic B)

 

 

GÈNERE I NOMBRE

 

El substantiu. Gènere i nombre (Morfocapses B)

L'adjectiu. Gènere i nombre. El pronom personal: qüestions generals (Morfocapses B)

Introducció a la flexió nominal pdf (IEC)
Substantiu: gènere i nombre (SALC)

Substantiu: gènere i nombre (SALC)
Adjectiu: gènere i nombre (SALC)

Nombre i gènere dels substantius i adjectius (Resum de gramàtica bàsica, UB)

Nombre i gènere dels adjectius (Resum de gramàtica bàsica, UB)

Substantius i adjectius en la forma correcta (Català en línia)

Substantius i adjectius (UOC)

Gènere i nombre de l'adjectiu (IES La Asunción) eso

El nom doc (Marisol Solduga) ep

Classes de noms doc (Marisol Solduga) ep

L'adjectiu doc (Marisol Solduga) ep

El substantiu: classes de substantiu  (Ferran Mota) bat

L'adjectiu: els graus de l'adjectiu  (Ferran Mota) bat

 

 

  Exercici: Morfologia nominal qv (Marta Ibàñez) eso

  Exercicis: Morfologia del sintagma nominal (Ferran Mota) bat

  Exercici: Morfologia nominal (Albert Aragonés)

  Exercici: Flexió nominal (David Casellas)

  Exercicis: El substantiu i l'adjectiu (UPV):

    Elemental: solucions pdf

    Mitjà: solucions pdf

    Superior: solucions pdf

 

Masculí i femení

Gènere dels substantius (Resum de gramàtica bàsica, UB)
El gènere d'alguns substantius (Català en línia)

La formació dels femenins (IES La Asunción) eso

El gènere dels substantius i dels adjectius (Catalaonline)

Gènere del nom (És a dir)

Gènere de l’adjectiu (És a dir)

La flexió del noms i els adjectius (I): el gènere pdf (IEC)

 

  Exercici: Canvia el gènere  (Robert Escolano)

  Exercici: 01, 02, 03, 04, 05 (Activitats de 1r de Batxillerat) bat

  Manual: El gènere: solucions pdf (UA)

  Activitats: El senyor i la senyora: Primària: cicle superior, 1r ESO, 2n ESO (BAL)

 

Singular i plural

Nombre dels substantius (Resum de gramàtica bàsica, UB)
La formació del plural (IES La Asunción) eso

La flexió de nombre dels substantius i dels adjectius (Catalaonline)

El nombre del nom i de l’adjectiu (És a dir)

La flexió del noms i els adjectius (II): el nombre pdf (IEC)

 

  Exercici: Canvia el nombre (Robert Escolano)

  Exercici: 06, 07, 08, 09, 10, 11 (Activitats de 1r de Batxillerat) bat

  Exercici: Nombre pdf (UJI)

  Manual: El nombre. Solucions pdf (UA)

 

DETERMINANTS

 

Els determinants doc (Marisol Solduga) ep

Els determinants (Resum de gramàtica bàsica, UB)

Demostratius i possessius. Quantificadors i indefinits (Morfocapses B)

Demostratius, possessius, numerals, quantitatius i indefinits (Morfocapses C)

Quadre: Determinants i pronoms png (Activitats de 1r de Batxillerat) bat

Els determinants: classificació  (Ferran Mota) bat

Determinants (UOC)

La morfologia dels determinants pdf (IEC)

 

  Manual: Determinants: solucions pdf (UA)

  Exercici: Determinants: ús qv (Marta Ibàñez) eso

  Exercici: Determinants (David Casellas)

  Exercicis: Els determinants (UPV):

    Elemental: solucions pdf

    Mitjà: solucions pdf

    Superior: solucions pdf

 

L'article

L'article. L’apòstrof. L'article personal. Contraccions. El LO neutre (Morfocapses B)

L'article definit (Resum de gramàtica bàsica, UB)
L'article indefinit (Resum de gramàtica bàsica, UB)
Article definit (Català en línia)

L'article. L'apòstrof i les contraccions. El substantiu i l'adjectiu. Gènere i nombre (Morfocapses C)

Els determinants: l'article i la contracció (Catalaonline)

 

 

  Exercici d'articles femenins zip (Antoni Torres i Yago) eso

  Manual: L'article: solucions pdf (UA)

 

L'article personal

L'article personal (Resum de gramàtica bàsica, UB)
Els articles personals (UPC)

 

 

  +

  Activitats: L'article davant de noms comuns i propis: En Jordi o el Jordi? mud (edu365) ep c. mitjà

 

L'article neutre

Lo neutre (Ferran Mota) bat

Determinants: l'article neutre (SALC) 

 

 

 

  Activitats. Solucions (Ferran Colom Ortiz) 4 eso

  L’article neutre: exemples i exercicis doc (IES Joanot Martorell) bat

 

Demostratius

Els demostratius (Resum de gramàtica bàsica, UB)
Demostratius (Català en línia)

Demostratius (IES La Asunción) eso

Quadre: Els demostratius (Materials de llengua i literatura Terres de l'Ebre) bat

Determinants: els demostratius (Catalaonline)

Demostratius (SALC)

 

 

  +

 

Possessius

Els possessius (Resum de gramàtica bàsica, UB)
Possessius (Català en línia)

Possessius (IES La Asunción) eso

Determinants: els possessius (Catalaonline)

Quadre: Els possessius (Materials de llengua i literatura Terres de l'Ebre) bat

Possessius (SALC)

 

 

  +

 

Numerals

Els numerals (Resum de gramàtica bàsica, UB)
Els numerals ordinals (Resum de gramàtica bàsica, UB)

Numerals (IES La Asunción) eso

Determinants: els numerals (Catalaonline)

Sistemes de numeració. Numeració romana.

Nombres (Departament d'Indústria, Comerç i Turisme)

Numerals: ordinals i cardinals (SALC)

Numerals (URV)

1 de gener de 2000 o del 2000? (UPC)

Cartell: Els numerals pdf (Generalitat Valenciana)

 

 

  Aplicació: Com s'escriuen els números (DILC)

  Aplicació en línia: Generador numèric (Generalitat Valenciana)

  +

  Activitat: Els números de l'1 al 19: Escrivim números mud (edu365) ep c. inicial

  Activitat: Escriptura de desenes. Els guionets: Del vint al noranta-nou mud (c. mitjà - c. superior)

  Activitat: L'escriptura de centenes i milers: Centenars i milers mud (edu365) ep c. mitjà - c. superior

 Manual: Els numerals rtf (Materials de llengua i literatura Terres de l'Ebre) bat

 

Indefinits, quantitatius i interrogatius

Els quantitatius (Resum de gramàtica bàsica, UB)
Els indefinits (Resum de gramàtica bàsica, UB)
Els interrogatius (Resum de gramàtica bàsica, UB)
Indefinits i quantificadors (Català en línia)

Determinants: els quantitatius (Catalaonline)

Determinanst: els indefinits (Catalaonline)

Ús incorrecte de mateix (UPC)

Quantitatius (SALC)

Indefinits (SALC)

La morfologia dels quantificadors pdf (IEC)

 

  Activitat: Molt, gaire o gens? mud (edu365) ep c. superior eso

  Exercici: Indefinits gens, res, cap o ningú (Robert Escolano)

 

PRONOMS PERSONALS

 

Pronoms febles (Viquipèdia)

El pronom feble. Aspectes morfològics i sintàctics. La substitució pronominal senzilla (Morfocapses B)

Els pronoms (Resum de gramàtica bàsica, UB)

Els pronoms personals (Resum de gramàtica bàsica, UB)
Els pronoms febles (Resum de gramàtica bàsica, UB)

Pronoms personals (Català en línia)

Els pronoms febles. Morfologia. Substitució pronominal. El pronom neutre i el pronom adverbial (Morfocapses C)

Quadre de pronoms febles (IES La Asunción) eso

Els pronoms febles: errors per excés (UPC)

Els pronoms febles: errors per omissió (UPC)

Els pronoms febles: formes errònies i confusió entre pronoms (UPC)

Els pronoms febles: errors en la combinació de dos pronoms (UPC)

El verb haver-hi: errors més freqüents (UPC)

Ús abusiu d'ell, ella, ells, elles (UPC)

Pronoms personals (Catalaonline)

Pronoms febles (Catalaonline)

La substitució pronominal (Catalaonline)

Quadre: Els pronoms febles (Albert Aragonés)

Pronoms (UOC)

Pronoms febles (SALC)

Pronoms personals (SALC)

Els pronoms febles 1 pdf (CNL de Sabadell)

Els pronoms febles 2 pdf (CNL de Sabadell)

Els pronoms: classificació  (Ferran Mota) bat

Pronoms febles doc (IES Joanot Martorell) bat

Quadre: Substitució pronominal png (Activitats de 1r de Batxillerat) bat

Teoria de pronoms doc (Romaniques.org)

Pronoms I pdf (Curs específic B)

Pronoms II pdf (Curs específic B)

La morfologia dels pronoms personals pdf (IEC)

 

  Exercicis de pronoms febles (IES La Asunción) eso

  Exercici: Pronoms febles qv (Marta Ibàñez) eso

  Manual: Morfologia dels pronoms febles. Activitat doc. Solucionari pdf (M. Àngels Bosch) bat

  Manual: Pronoms febles. Solucions (Maria del Mar Pons Marquet) eso

  Exercicis de pronoms febles rtf (La Inmaculada)

  Exercici: Pronoms personals (IES Calvià)

  Exercici: Pronoms febles 1 pdf (IES Calvià)

  Exercici: Pronoms febles 2 (IES Calvià)

  Exercici: Pronoms febles (La Pobla del Duc)

  Manual: Pronoms personals forts i febles: solucions pdf (UA)

  Exercici: Els pronoms (David Casellas)

  Exercicis: Els pronoms personals (UPV):

    Elemental: solucions pdf

    Mitjà: solucions pdf

    Superior: solucions pdf

  Exercicis pronoms 1 pdf (Curs específic B)

  Exercicis pronoms 2 pdf (Curs específic B)

  Activitat: Jo sóc el Pelut. I tu?  Identificació dels pronoms personals mud (edu365) ep c. mitjà

  Activitat: Els pronoms personals febles em, et: T'agrada la piscina? mud (edu365) ep c. superior

  Activitat: Els pronoms personals febles ens, us: Ens agrada molt viatjar mud (edu365) ep c. superior

  Activitats. Solució (Ferran Colom Ortiz) 3r eso

  Activitats. Solució (Ferran Colom Ortiz) 3r eso

  Activitat: Ús dels pronoms febles: el i les mud (edu365) eso

  Activitat: Ús dels pronoms febles: la i les mud (edu365) eso

  Activitat: Ús dels pronoms febles: li i els mud (edu365) eso

  Activitat: Ús del pronom: hi mud (edu365) eso

  Activitat: Ús del pronom: en mud (edu365) eso

 

Combinació pronominal

Combinació de dos pronoms febles (Viquipèdia)

Combinació de pronoms febles (IES La Asunción) eso

La combinació de pronoms (Catalaonline)

 

 

 

  Exercici: Pronoms febles: combinacions qv (Marta Ibàñez) eso

  Exercici: Combinació de pronoms (Robert Escolano)

  Exercici: Quadre combinació binària dels pronoms febles pdf (IES Calvià)

  Manual: Combinacions de pronoms febles: exercicis (Ferran Mota) bat

  Exercicis: Combinacions de pronoms: reforç doc (Romaniques.org)

  Els pronoms febles en i hi: Exercici (Departament de Justícia)

  L'ús pronominal de mateix: Exercici (Departament de Justícia)

 

PRONOMS RELATIUS

 

Pronoms relatius (Català en línia)

Els pronoms relatius: errors freqüents (UPC)

Pronom relatiu: Apunts pdf (IES Olorda) 4t eso

Pronoms relatius i clítics: Apunts pdf (IES Olorda) 2n bat

Els pronoms relatius pdf (IES Joanot Martorell) bat

Pronoms relatius (Catalaonline)

Pronoms interrogatius (Catalaonline)

Els pronoms relatius pdf (CNL Sabadell)

Pronoms relatius (SALC)

+Funcions dels pronoms relatius

 

 

  Manual: Morfologia dels pronoms relatius: Activitat. Solucionari (M. Àngels Bosch) bat

  Manual: Pronoms relatius, interrogatius i exclamatius: solucions pdf (UA)

  Exercici: Pronoms de relatiu (IES Calvià)

  Exercicis: Els pronoms relatius (Antònia Rotger Vadell)

  Pronoms relatius i clítics: Prova pdf (IES Olorda) 2n bat

  Exercici: Pronoms relatius (Manuel Sifre): solucions.

  Exercicis: Els pronoms relatius (UPV):

    Elemental: solucions pdf

    Mitjà: solucions pdf

    Superior: solucions pdf

  Exercicis: Els pronoms interrogatius. Elemental: solucions pdf (UPV)

  Activitats. Solucions (Ferran Colom Ortiz) 4t eso

  Activitat: Els pronoms relatius qv (Ramon Granyó Vallverdú )

 

VERBS

 

Diccionaris de verbs

Diccionaris valencians en línia (SALT)

Conjugació (edu365)

 

 

Llista de verbs

Llista dels verbs catalans pdf (IEC)

 

 

 

La flexió verbal

El verb doc (Marisol Solduga) ep

Flexió verbal del català (Viquipèdia)

Els verbs (Resum de gramàtica bàsica, UB)

Conjugacions (Resum de gramàtica bàsica, UB)
Modes i temps simples (Resum de gramàtica bàsica, UB)
Model de la primera conjugació (Resum de gramàtica bàsica, UB)
Models de la segona conjugació (Resum de gramàtica bàsica, UB)
Models de la tercera conjugació (Resum de gramàtica bàsica, UB)
Temps compostos de passat (Resum de gramàtica bàsica, UB)

El verb i la conjugació en català. La conjugació regular. Els verbs models (Morfocapses B)

Esquema de les conjugacions regulars (IES La Asunción) eso

Els verbs regulars: Apunts pdf (IES Olorda) 2n eso

Els verbs regulars: Apunts pdf (IES Olorda) 4t eso

Els paradigmes verbals: Apunts pdf (IES Olorda) 2n bat

Quadre: Models de conjugació dels verbs regulars (Materials de llengua i literatura Terres de l'Ebre) bat

Grup verbal: repàs general (SALC)

L'estructura del verb (Ferran Mota) bat

Lexema, vocal temàtica i morfemes verbals (Ferran Mota) bat

La conjugació verbal (Ferran Mota) bat

Models de conjugació regular (Catalaonline)

Remarques sobre morfologia verbal (És a dir)

Verbs (UOC)

Conjugació verbal pdf (Curs específic B)

Introducció a la flexió verbal pdf (IEC)
Les categories verbals pdf (IEC)
Els morfemes i els afixos verbals pdf (IEC)

Els verbs regulars pdf (IEC)
Les formes construïdes amb un verb auxiliar pdf (IEC)

 

  Els verbs regulars: Exercicis, Prova de mostra pdf (IES Olorda) 2n eso

  Els verbs regulars: Exercicis pdf (IES Olorda) 4t eso

  Els verbs regulars (ortografia): Exercicis pdf (IES Olorda) 4t eso

  Els paradigmes verbals: Exercicis, Solucions pdf (IES Olorda) 2n bat

  Exercicis: Morfologia del sintagma verbal (Ferran Mota) bat

  Exercicis: La flexió verbal (UPV):

    Elemental: solucions pdf

    Mitjà: solucions pdf

    Superior: solucions pdf

  Exercicis verbs pdf (Curs específic B)

  Activitats 1. Solucions (Ferran Colom Ortiz)

  Activitats 2. Solucions (Ferran Colom Ortiz)

  Els verbs: Exercici 1. Exercici 2. Exercici 3. Exercici 4. Exercici 5. Exercici 6. Exercici 7. Exercici 8. Exercici 9. Exercici 10. Exercici 11. Exercici 12. Exercici 13 (Departament de Justícia)

  Els verbs buits: Exercici (Departament de Justícia)

  Activitats: La família del verb: Primària: cicle superior, 1r ESO, 2n ESO (BAL)

 

Verbs irregulars

Verb irregular (Viquipèdia)

La conjugació irregular. Irregularitats ortogràfiques. Els verbs acabats en -DRE, -LER, -ÈIXER (Morfocapses B)

Irregularitats d'ús freqüent: haver, ser, estar, dir, dur, venir, anar, fer, etc. (Morfocapses B)

Verbs irregulars (Resum de gramàtica bàsica, UB)

La morfologia verbal. La conjugació irregular. Principals irregularitats (Morfocapses C)

Conjugació dels verbs irregulars (IES La Asunción) eso

Segona conjugació: verbs irregulars (IES La Asunción) eso

Tercera conjugació (IES La Asunción) eso

Els verbs irregulars: Informació pdf (IES Olorda) 4t eso

Conjugació verbs irregulars (Catalaonline)

Verbs irregulars: teoria i exercicis pdf (IES Joanot Martorell) bat

Morfologia dels verbs irregulars. Activitat doc. Solucionari pdf (M. Àngels Bosch) bat

Els verbs irregulars doc (Ferran Mota) bat

Llista dels principals verbs irregulars rtf (Albert Aragonés)

Irregularitat verbals (Romaniques.org)

Doblets verbals pdf (Curs específic B)

Verbs irregulars pdf (Curs específic B)

Els verbs irregulars pdf (IEC)
Els models de conjugació pdf (IEC)
Paradigmes dels verbs model pdf (IEC)

 

  Exercici: Verbs (La Pobla del Duc)

  Exercici: Verbs forma impersonal (La Pobla del Duc)

  Exercici: Morfologia verbal qv (Marta Ibàñez) eso

  Els verbs irregulars: Proves pdf (IES Olorda) 4t eso

  Exercici: Verbs (Robert Escolano)

  Exercicis verbs irregulars, 2a conjugació (IES La Asunción) eso

  El verb. Morfologia: solucions pdf (UA)

  Exercici: Morfologia verbal (Albert Aragonés)

  Exercici: La flexió verbal (David Casellas)

  Exercicis: Verbs irregulars (Materials de llengua i literatura Terres de l'Ebre) bat

  Activitats. Solucions (Ferran Colom Ortiz)

  Activitat: L'imperatiu. L'alternança c/g mud (edu365) eso

 

Valor dels temps verbals

El verb. Caracterització (Catalaonline)

Modificacions dels noms dels temps verbals pdf (IEC)

 

 

  Activitat: Ús de fer i donar segons el sentit de la frase: Ho fem o ho fem fer? mud (edu365) ep c. superior

  Jocs: Els temps verbals exe (Col·legi Pius XII)

 

Dubtes en l'ús d'alguns verbs: verbs que poden ser transitius i intransitius (UPC)

Dubtes en l'ús d'alguns verbs: verbs intransitius (UPC)

Dubtes en l'ús d'alguns verbs: verbs transitius (UPC)

 

 

  Manual: El verb. Sintaxi: solucions pdf (UA)

  Manual: Usos dels temps verbals. Concordança. Ser i estar: solucions pdf (UA)

  Exercicis: Sintaxi verbal (UPV):

    Mitjà: solucions pdf

    Superior: solucions pdf

  Activitat: Ús de l'imperfet de subjuntiu mud (edu365) eso

  Activitat: Ús de l'imperatiu en oracions afirmatives mud (edu365) eso

  Activitat: Els temps verbals a les oracions condicionals mud (edu365) eso

  Activitat: La forma verbal per expressar una negació mud (edu365) eso

  Activitat: Discurs directe i indirecte mud (edu365) eso

 

Formes impersonals

Formes no personals del verb. Les perífrasis verbals (Morfocapses C)

Ús incorrecte del gerundi (I). El gerundi de posterioritat o de conseqüència (UPC)

Ús incorrecte del gerundi (II). El gerundi que especifica un nom (UPC)

Construccions amb infinitiu i gerundi. Casos conflictius (UPC)

L'ús del gerundi (Catalaonline)

Les formes no personals del verb: l'infinitiu, el gerundi i el participi (Ferran Mota) bat

Formes impersonals pdf (Curs específic B)

 

 

  Exercici de participis (Antoni Torres i Yago) eso

 

Perífrasis verbals

Perífrasis verbals (Viquipèdia)

Les perífrasis verbals (IES La Asunción) eso

L'expressió de l'obligació (UPC)

L'expressió de les ordres (UPC)

L'expressió de la causa: errors més freqüents (UPC)

L'expressió de la probabilitat: errors més freqüents (UPC)

Perífrasis verbals (Català en línia)

Perífrasis verbals (Catalaonline)

Les perífrasis verbals (Ferran Mota) bat

Perífrasis pdf (Curs específic B)

 

 

  Manual: Perífrasis verbals: solucions pdf (UA)

 

 

Els verbs ser i estar

Els verbs ser i estar (Catalaonline)

Verbs ser i estar, perífrasis verbals pdf (IES Joanot Martorell) bat

Els verbs ser i estar (Ferran Mota) bat

 

 

+

ADVERBIS

 

Preguntes amb resposta: Quines són les parts del dia? (edu365)

Preguntes amb resposta: Quina hora és dos quarts de tres? (edu365)

Els adverbis i locucions adverbials (Resum de gramàtica bàsica, UB)

Adverbis: de manera, de quantitat, de lloc, de temps, afirmació, de dubte, de negació (Resum de gramàtica bàsica, UB)

Adverbi, preposició i conjunció: qüestions inicials (Morfocapses B)

Adverbis (Català en línia)

Les expressions de temps (1). Dels segles a les setmanes (UPC)

Les expressions de temps (2). Dies i hores (UPC)

Adverbis (UOC)

L'adverbi (Catalaonline)

Adverbis (SALC)

 

 

  Manual: Adverbis: solucions pdf (UA)

  Exercici: 06 (Activitats de 1r de Batxillerat)

  Exercicis: L'adverbi (UPV):

    Elemental: solucions pdf

    Mitjà: solucions pdf

    Superior: solucions pdf

  Exercicis: Pronoms i adverbis odt (Marina) ep

  Activitat: Les hores en català: Quina hora és? mud (edu365) ep c. inicial

 

PREPOSICIONS

 

Adverbi, preposició i conjunció: qüestions inicials (Morfocapses B)

Les preposicions (Resum de gramàtica bàsica, UB)

Preposicions (Català en línia)

La preposició. Complements preposicionals (Morfocapses C)

Els relacionants: preposició conjunció pdf (IES Joanot Martorell) bat

Les preposicions: Activitat doc. Solucionari pdf (M. Àngels Bosch) bat

La preposició (Catalaonline)

Preposicions (UOC)

Preposicions (SALC)

 

 

  Manual: Preposicions I: solucions pdf (UA)

  Manual: Preposicions II: solucions pdf (UA)

  Exercici: Les preposicions (David Casellas)

  Exercici: Ús de les preposicions (IES Calvià)

  Exercici_ Règim i caiguda de preposicions (IES Calvià)

  Exercicis: Les preposicions (UPV):

    Elemental: solucions pdf

    Mitjà: solucions pdf

    Superior: solucions pdf

 

Les preposicions en i amb

+

 

  +

  Manual: Confusió entre en i amb rtf (Materials de llengua i literatura Terres de l'Ebre) bat

 

Les preposicions per i per a

Per i per a davant de nom (UPC)

Per davant d'infinitiu (UPC)

Les preposicions per i per a (Catalaonline)

 

 

 

  Activitat: L'ús de per i per a mud (edu365) eso

 

CONJUNCIONS

 

Adverbi, preposició i conjunció: qüestions inicials (Morfocapses B)

Conjuncions (Català en línia)

Les conjuncions (Resum de gramàtica bàsica, UB)

Conjuncions (SALC)

Perquè, per què i per a què (UPC)

Morfosintaxi: tan/tant, quan/quant, per/per a, perquè, per què, per a què, posat que, conte/compte/comte (M. Àngels Bosch) bat

La conjunció (Catalaonline)

Conjuncions (UOC)

 

 

  Manual: Els connectors: conjuncions: Activitat doc. Solucionari pdf (M. Àngels Bosch) bat

  Manual: Conjuncions: solucions pdf (UA)

  Exercici: Completa amb perquè, per què o per a què (Robert Escolano)

  Exercicis: Les conjuncions (UPV):

    Mitjà: solucions pdf

    Superior: solucions pdf

  Activitat: L'escriptura de per què, perquè i per a què mud (edu365)

  Activitat: L'escriptura de si, sí i s'hi mud (edu365) eso

  Activitat: L'escriptura de sinó i si no mud (edu365) eso

 

INTERJECCIONS

 

Llista: Renous, interjeccions... del Diccionari de la llengua catalana. 3a ed. 1a reimp. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994. (Zèfir)

Interjeccions (És a dir)

Matamala Ripoll, Anna. Les interjeccions en un corpus audiovisual. Descripció i representació lexicogràfica. Tesi dirigida per Mercè Lorente Casafont, UPF, 2004.

 

 

  +

 

 

 

Lliçons i exercicis d'ortografia

Lliçons i exercicis de sintaxi

Lliçons i exercicis de gramàtica

Exàmens i proves