Lliçons i exercicis de lèxic

 

 

LÈXIC

 

 

Les famílies lèxiques i els camps semàntics (Ferran Mota) bat

 

 

  Exercici: Reforç de lèxic. Solució pdf (CPFPA San Francisco de Asís)

  Exercicis: Lèxic i semàntica (Ferran Mota) bat

  Activitats: BAL. Biblioteca d'Aplicacions Lèxiques: ep c. superior, 1r eso, 2n eso (edu365)

  Activitat: La fàbrica de les paraules mud (edu365) eso

  Activitat: Una llengua rica i plena mud (edu365) eso

  Activitat: Què m'has dit (TVC)

 

FORMACIÓ DE PARAULES

 

 

Paraula primitiva, paraula derivada, família de paraules doc (Marisol Solduga) ep

La formació del lèxic: mots populars, cultismes, semicultismes, doblets, pseudoderivats, habilitacions (Ferran Mota) bat

La formació de paraules (Catalaonline)

Formació de mots: Introducció pdf (IEC)

Altres processos de formació de mots pdf (IEC)

 

+

DERIVACIÓ

 

La derivació. Els afixos. Els composts. El guionet (Capsa de llengua B)

Llista de prefixos (Viquipèdia)

Paraules derivades doc (Ferran Mota) bat

Infixos (Ferran Mota) bat

Derivació: infixos i sufixos (SALC)

Derivació: prefixos (SALC)

La derivació pdf (IEC)
Inventari d'afixos lèxics i valoratius pdf (IEC)

 

  Exercicis: sense solucions (Ferran Mota) bat

  Exercicis (Albert Aragonés) bat

  Exercici de verbs derivats (Antoni Torres i Yago) eso

  Activitat: Derivació: prefixos mud (edu365) eso

  Activitat: Derivació: sufixos mud (edu365) eso

  Activitat: Conspirem amb les paraules

 

Diminutius i augmentatius

Els augmentatius doc (Marisol Solduga) ep

Els diminutius doc (Marisol Solduga) ep

Els despectius doc (Marisol Solduga) ep

 

  Activitat: Augmentatius mud (edu365) ep c. inicial

  Activitat: Diminutius mud (edu365) ep c. inicial

 

 

La essa líquida

La e de suport en els compostos del tipus infraestructura (UPC)

Mots compostos i prefixats que contenen formants amb una essa inicial seguida de consonant («essa líquida») (UB)

+IEC

 

 

  +

Gentilicis

Els gentilicis doc (Marisol Solduga) ep

Gentilicis odt (Marina) ep

Genilicis catalans (Viquipèdia)

Gentilicis del Baix Ebre i del Montsià rtf (Albert Aragones)

Gentilicis de les terres de l’Ebre i del nord del País Valencià pdf (Joan Beltran i Josep Panisello) 

Gentilicis valencians pdf (AVL)

Gentilicis (Optimot)

Estats, territoris i gentilicis (CDLPV)

Estats, territoris i gentilicis: A - K (Optimot)

Estats, territoris i gentilicis: L - Z (Optimot)

Gentilicis del Magrib (Optimot)

 

 

  +

 

Pseudoderivats

+

 

 

+

 

COMPOSICIÓ

 

Paraules compostes doc (Marisol Solduga) ep

Paraules compostes doc (Ferran Mota) bat

Guionet en mots compostos (UOC)

La composició (SALC)

Criteris sobre l'ús del guionet (DIEC)

La composició pdf (IEC)

 

 

  Exercicis (Albert Aragonés)

  Activitat: Composició mud (edu365) eso

 

COMPOSICIÓ CULTA

 

Radicals d’origen grec i llatí

Llista de mots llatins emprats en la composició de paraules (Viquipèdia)

Llista de mots grecs emprats en la composició de paraules (Viquipèdia)

Taula panllatina de formants cultes (Xarxa Panllatina de Neologia)

 

 

  Exercicis (Albert Aragonés)

 

L'HABILITACIÓ

 

Noms comuns procedents de marques registrades (És a dir)

La conversió pdf (IEC)

 

 

  Activitat: Habilitació mud (edu365) eso

 

ABREVIACIONS

 

Abreviatures, sigles i símbols (UPC)

L'abreujament de milers, milions i milers de milions d'euros (UPC)

Abreviacions (UOC)

Les abreviacions (UB)

Abreviacions (Generalitat de Catalunya)

Abreviatures (Govern d'Andorra)

Abreviacions (URV)

Les abreviacions pdf (Curs específic B)

La grafia de les abreviacions pdf (IEC)
Les abreviacions (Dept. de Justícia)

 

 

  Manual: Les abreviacions: Exercici 1. Exercici 2. Exercici 3. Exercici 4 (Departament de Justícia)

  Exercici: Abreviacions (David Casellas)

 

 

Abreviatures

Abreviatures. Ordenació per termes (Departament d'Indústria, Comerç i Turisme)

Abreviatures. Ordenació alfabètica (Departament d'Indústria, Comerç i Turisme)

Abreviatures doc (Marisol Solduga) ep

 

 

  Exercicis (Albert Aragonés)

 

Símbols i sigles

Símbols i sigles. Ordenació per termes (Departament d'Indústria, Comerç i Turisme)

Símbols i sigles. Ordenació alfabètica (Departament d'Indústria, Comerç i Turisme)

 

  +

Sigles

El plural de les sigles (UPC)

L'apòstrof i les sigles (UPC)

 

 

  +

MANLLEUS

 

L'ús de la terminologia en els textos tècnics: els manlleus (UPC)

 

 

Estrangerismes

Estrangerismes (UOC)

Llista de manlleus tolerats (DIEC)

Préstecs i neologismes (Ferran Mota) bat

 

 

  Activitat: Manlleus i neologismes mud (edu365) eso

 

Llatinismes

Llista de locucions llatines (Viquipèdia)

 

 

  Exercici: Cultismes: doc. Solucions: doc

  Activitat: Llatinismes

 

BARBARISMES

 

Barbarisme (Viquipèdia)

Barbarismes (SALC)

Barbarismes doc (Ferran Mota) bat

100 castellanismes (TodoCatí)

Castellanismes més freqüents (UOC)

Vocabulari de barbarismes pdf (Generalitat Valenciana)
Barbarismes (Toni Teruel)

Corregir barbarismes(Toni Teruel)

Utilitzem la llengua catalana amb propietat (Racó català)

Genuïtat i tipisme doc (Ferran Mota) bat

 

 

  Exercici: Barbarismes (Manuel Sifre)

  Exercici: Barbarismes 01, 02, 03, 04

  Exercici: Barbarismes-1 doc (Curs superior de valencià)

  Exercici: Barbarismes-2 doc (Curs superior de valencià)

  Exercici:Barbarismes. Solució pdf (CPFPA San Francisco de Asís)

  Exercici: Barbarismes (Recursos didàctics de llengua catalana)

  Exercici: Corregeix les errades: oracions-1. Solució doc (Curs superior de valencià)

  Exercici: Corregeix les errades: oracions-2. Solució doc (Curs superior de valencià)

  Activitat: Barbarismes mud (edu365) eso

  Activitat: Com es diu realment? (Què m'has dit?)

  Activitat: Interferències castellà-català clic (Roser Tomàs Folch) eso

  Mots encreuats: Barbarismes (La Pobla del Duc)

 

Vocabulari conflictiu

+

 

 

Exbarbarismes

+

 

 

ONOMATOPEIES

 

Onomatopeia (Viquipèdia)

Llista d'onomatopeies que surten al DLC3 (Zèfir)

 

 

  Exercici: Observació i classificació d'onomatopeies pdf (Treballem i juguem ab el còmic)

  Exercici: Associació de les onomatopeies a les situacions que expressen pdf (Treballem i juguem ab el còmic)

 

FRASEOLOGIA

 

Locucions, frases fetes, el sentit figurat (Ferran Mota) bat

Frases fetes i refranys: enllaços (Govern d'Andorra)

 

 

  Exercicis: Locucions, frases fetes i refranys (UPV):

   Mitjà: solucions pdf

   Superior: solucions pdf

 

El sentit figurat

+

 

  Activitat: Sentit figurat mud (edu365) eso

 

Comparacions lexicalitzades

Les comparacions doc (Marisol Solduga) ep

Comparacions (Refrans i modismes tortosins)

Comparacions i metàfores lexicalitzades (IES Llobregat)

 

 

  Exercici: Més metàfores i comparacions lexicalitzades (IES Llobregat)

  Exercici: Comparacions lexicalitzades rtf (Materials de llengua i literatura Terres de l'Ebre) bat

  Activitat: Més pelat que una rata  La comparació: més... que, com... en frases fetes mud (edu365) ep c. mitjà

 

Frases fetes i locucions

Frases fetes doc (Marisol Solduga) ep

Recull de locucions odt (Marina) ep

Recull de frases fetes odt (Marina) ep

 

 

 

  Exercicicis: Frases fetes (La Pobla del Duc)

  Exercici: Locucions adverbials. Solució pdf (CPFPA San Francisco de Asís)

  Activitat: Locucions i frases fetes mud (edu365) eso

  Activitat: Bufar i fer ampolles: dites i frases fetes catalanes clic (Jordi Roca i Font) ep

  Activitat: Què t'ha dit qui t'ha dit...? (Què m'has dit?)

 

Refranys

Recull de refranys odt (Marina) ep

Modismes i refranys (Catalaonline)

5000 refranys de nostra terra (Josep Pujol i Vila)

Refranyer català-castellà (bloc de Víctor Pàmies)

Refranyer de Ponent.

Refranys pdf (Generalitat Valenciana)

Mostra de refranys i proverbis (Materials de llengua i literatura Terres de l'Ebre)

 

 

  Activitat: Dites dels mesos de l'any clic (Antoni Prim) ei ep

  Activitat: Refranys mud (edu365) eso

  Activitat: Quin refrany t'han dit? (Què m'has dit?)

  Joc: Refranys de corcoll (Va de llibres)

 

 

 

Lliçons i exercicis de sintaxi

Lliçons i exercicis de semàntica

Lliçons i exercicis de gramàtica

Exàmens i proves