Lliçons i exercicis de fraseologia

 

 

FRASEOLOGIA

 

 

Locucions, frases fetes, el sentit figurat (Ferran Mota) bat

Frases fetes i refranys: enllaços (Govern d'Andorra)

 

 

  Exercicis: Locucions, frases fetes i refranys (UPV):

   Mitjà: solucions pdf

   Superior: solucions pdf

 

El sentit figurat

+

 

  Activitat: Sentit figurat mud (edu365) eso

 

COMPARACIONS LEXICALITZADES

 

Les comparacions doc (Marisol Solduga) ep

Comparacions (Refrans i modismes tortosins)

Comparacions i metàfores lexicalitzades (IES Llobregat)

 

 

  Exercici: Més metàfores i comparacions lexicalitzades (IES Llobregat)

  Exercici: Comparacions lexicalitzades rtf (Materials de llengua i literatura Terres de l'Ebre) bat

  Activitat: Més pelat que una rata  La comparació: més... que, com... en frases fetes mud (edu365) ep c. mitjà

 

FRASES FETES I LOCUCIONS

 

Frases fetes doc (Marisol Solduga) ep

Recull de locucions odt (Marina) ep

Recull de frases fetes odt (Marina) ep

 

 

 

  Exercicicis: Frases fetes (La Pobla del Duc)

  Exercici: Locucions adverbials. Solució pdf (CPFPA San Francisco de Asís)

  Activitat: Locucions i frases fetes mud (edu365) eso

  Activitat: Bufar i fer ampolles: dites i frases fetes catalanes clic (Jordi Roca i Font) ep

  Activitat: Què t'ha dit qui t'ha dit...? (Què m'has dit?)

 

REFRANYS

 

Recull de refranys odt (Marina) ep

Modismes i refranys (Catalaonline)

5000 refranys de nostra terra (Josep Pujol i Vila)

Refranyer català-castellà (bloc de Víctor Pàmies)

Refranyer de Ponent.

Refranys pdf (Generalitat Valenciana)

Mostra de refranys i proverbis (Materials de llengua i literatura Terres de l'Ebre)

 

 

  Activitat: Dites dels mesos de l'any clic (Antoni Prim) ei ep

  Activitat: Refranys mud (edu365) eso

  Activitat: Quin refrany t'han dit? (Què m'has dit?)

  Joc: Refranys de corcoll (Va de llibres)

 

 

 

Lliçons i exercicis d'onomàstica

 

Lliçons i exercicis de gramàtica

Exàmens i proves