Lliįons i exercicis de fončtica

 

 

FONČTICA I FONOLOGIA

 

 

Diccionaris de pronúncia

Diccionari ortogrāfic i de pronúncia del valenciā (AVL)

SAĶ: Sistema d'ajuda a la lectura en veu alta del valenciā (UA-AVL)

 

Diccionaris de la rima

Rimas.es

 

Diccionaris de veus

Forvo: catalā, valenciā

 

 

Fonts

IPA-SAM phonetic fonts ttf

SIL IPA93 ttf:

Plantilla pdf (Carles Segura).

Taula doc (IES Joan Ramon Benaprčs) bat

 

Lectors de textos en línia

vozMe

 

Transcriptors fončtics

Transcriptor AFI (UPF)

 

 

Fončtica i fonologia (Catalaonline)

Fončtica (IES Joan Ramon Benaprčs) bat
Fončtica i fonologia: Introducciķ pdf (IEC)
Pilar Prieto. Fončtica i fonologia pdf (UOC)

Pilar Prieto. Fončtica i fonologia pdf (UOC)

 

 

  Activitat: Pronunciem clic (Josep Pi Mallarach) eso

  Manual: Fončtica. Exercicis doc (Josep Maria Garriga) bat

  Exercicis: Fončtica (M. Āngels Bosch) bat

  Exercicis: Fončtica i ortografia (Ferran Mota) bat

 

L’aparell fonador

Aparell fonador (Viquipčdia)

Lāmina: L'aparell respiratori jpg (Aula2005) eso

La producciķ dels sons de la parla (Joaquim Llisterri)

 

 

  Exercici: Fončtica (Joaquim Llisterri)

Realitzaciķ articulatōria dels sons

Punts d'articulaciķ (IES Joan Ramon Benaprčs) bat

Imatges de ressonāncia magnčtica (UdG)

 

 

  Exercici: Prāctiques (UdG)

 

Alfabets fončtics

AFI (Viquipčdia), AFI (UdG)

SAMPA (Viquipčdia)

 

 

  +

Transcripciķ fončtica

Ajuda de transcripciķ fončtica (És a dir)

Aplicaciķ al catalā dels principis de transcripciķ de l'Associaciķ Fončtica Internacional (IEC)

 

 

  Exercicis de distinciķ i transcripciķ pdf (IES Joan Ramon Benaprčs) bat

  Mostra de textos: L'oncle Patrício pdf (Pere Navarro. El parlar de la Fatarella) bat

 

Correspondčncia entre so i grafia

AFI (Materials de llengua i literatura Terres de l'Ebre) bat

Quadre de correspondčncia entre sons i grafies rtf (Materials de llengua i literatura Terres de l'Ebre) bat

Els sons i la seva representaciķ doc (Ferran Mota) bat

 

 

  +

Classificaciķ de les vocals i consonants

L'alfabet catalā i els sons (Ortocapses C)

Classificaciķ articulatōria dels sons pdf (Joaquim Llisterri)

Els sons vocālics i els sons consonāntics doc (Marisol Solduga) ep

Fončtica catalana: vocals i consonants: Apunts pdf (IES Olorda) 2n bat

 

 

  Proves: Vocals, Consonants, Oral pdf (IES Olorda) 2n bat

 

Vocalisme

Les vocals pdf (IEC)

La sílˇlaba pdf (IEC)
Els diftongs, els triftongs i els hiats pdf (IEC)
Vocals del catalā central (Joaquim Llisterri)

Sistema vocālic pdf (IES Joanot Martorell) bat

El sistema vocālic: classificaciķ de les vocals doc (Ferran Mota) bat

+ Neutralitzaciķ de les vocals ātones i tōniques en els dialectes catalans

 

 

  Exercici: Vocals i transcripcions doc. Solucionari pdf (M. Āngels Bosch) bat

  Exercicis de transcripciķ de vocals: Text. Solucions jpg (IES Joan Ramon Benaprčs) bat

 

Consonantisme

Les consonants pdf (IEC)

La distribuciķ de diversos segments consonāntics pdf (IEC)
Els processos de modificaciķ de segments consonāntics pdf (IEC)
Consonants del catalā central (Joaquim Llisterri)

Sistema consonāntic pdf (IES Joanot Martorell) bat

El sistema consonāntic doc (Ferran Mota) bat

Classificaciķ de les consonants (Ferran Mota) bat

Taula consonants pdf (IES Joan Ramon Benaprčs) bat

 

 

 

 

  Exercici: Alˇlōfons doc. Solucionari pdf (M. Āngels Bosch) bat

  Exercici: L'emmudiment de les consonants finals doc (Marisol Solduga) ep

  Exercici: El so de la essa doc (Marisol Solduga) ep

 

Fončtica sintāctica

Elements de fončtica: elisiķ, sinalefa, sonoritzaciķ, geminaciķ, emmudiments (Ortocapses C)

Fončtica sintāctica: elisions i sinalefes pdf (IES Joanot Martorell) bat

Fončtica sintāctica, consonantisme pdf (IES Joanot Martorell) bat

Fenōmens de contacte vocālic, neutralitzaciķ, sinalefa, elisiķ. doc Ampliaciķ pdf (Ferran Mota) bat

Fenōmens de contacte consonāntic: l'emmudiment/la sensibilitzaciķ, l'ensordiment/la sonoritzaciķ, l'assimiliaciķ, la geminaciķ, la fricativitzaciķ. doc Ampliaciķ pdf (Ferran Mota) bat

Fenōmens fončtics (Catalaonline)

 

 

  Exercici: Fenōmens de contacte consonāntic doc. Solucionari pdf (M. Āngels Bosch) bat

 

ORTOLOGIA

 

Normes i recomanacions

Proposta per a un estāndard oral de la llengua catalana. I: Fončtica; II: Morfologia pdf (IEC)

Quadre: Recomanacions de l l’Institut d’Estudis Catalans rtf (Materials de llengua i literatura Terres de l'Ebre)

Estāndard oral del valenciā pdf (AVL)

Josep Lacreu. Manual d'ús de l'estāndard oral, Universitat de Valčncia, Institut de Filologia Valenciana, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2006.

L’estāndard oral pdf (Curs específic)

 

 

  Manual: Guia de correcciķ fončtica (Gabriel Bibiloni)

  Activitats: La pronunciaciķ (Andreu Pedrķ Garcia)

  Test: Aspectes morfolōgics de la llengua estāndard oral rtf (Materials de llengua i literatura Terres de l'Ebre) bat

  Llibre en línia: Montserrat Bau, Montserrat Pujol, Agnčs Rius. Curs de pronunciaciķ. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007.

 

Vocals

+

 

  Manual: La vocal neutra i el parlar xava (Gabriel Bibiloni)

  Exercicis: vocals rtf (Materials de llengua i literatura Terres de l'Ebre) bat

  Activitat: Les vocals: la e (Andreu Pedrķ Garcia)

  Activitat: Les vocals: la o (Andreu Pedrķ Garcia)

  Activitat: Discriminaciķ de vocals clic (Margarita Fortuny) ep

  Exercicis: desplaįament de l'accent pdf (Carles Segura)

 

Consonants

Ortologia dels sons consonāntics. Ampliaciķ pdf (Ferran Mota) bat

 

 

  Exercicis: Consonants rtf (Materials de llengua i literatura Terres de l'Ebre) bat

  Activitat: Els dígrafs (Andreu Pedrķ Garcia)

Sangüesa) ep

  Manual: Els grups bl, gl (Gabriel Bibiloni)

  Manual: La v (Gabriel Bibiloni)

  Activitat: La b i la v (Andreu Pedrķ Garcia)

  Manual: La essa (Gabriel Bibiloni)

  Activitat: S sonora i S sorda (Andreu Pedrķ Garcia)

  Manual: La g i j (Gabriel Bibiloni)

  Manual: La xeix (Gabriel Bibiloni)

  Manual: La ela (Gabriel Bibiloni)

  Manual: La ela doble (o ella) (Gabriel Bibiloni)

  Activitat: Discriminaciķ i - ll clic (David Ricard Badenas

  Activitat: Oposicions fonolōgiques L-R-D clic (Agnčs Teixidor, Josefina Mollera Casellas, Montserrat Pizā Morros, Montserrat Verdaguer Domčnech i Olga Pérez Areal) ep

 

ENTONACIĶ

 

Les categories suprasegmentals pdf (IEC)
Pilar Prieto. Entonaciķ, capítol de Gramātica del catalā contemporani. pdf

Dolors Font Rotchés. L'entonaciķ del catalā. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007.

 

 

+

 

 

 

 

Embarbussaments

Embarbusssaments (Dora Cervellķ) ep c. inicial

Recull d'embarbussaments odt (Marina) ep

Embarbussaments (Michael Reck)

 

 

+

Pronunciaciķ de llengües estrangeres

Altres llengües: pronunciaciķ (És a dir)

 

 

Homōfons

+

 

  Activitat: Hem? Em? Sona igual! mud (edu365) ep c. mitjā

 

 

 

 

Lliįons i exercicis d'ortografia

Lliįons i exercicis de gramātica

Exāmens i proves