El Centre Catòlic i l'Agrària
IGNASI MARTÍ ESTRADA

Aquesta societat d'ideologia conservadora i
profundament catòlica va esdevenir un dels centres
sociorecreatius més rellevants al Cambrils del primer
terç de segle XX

1SOLÀ 1998, pàg 331-333.

2Segons BERTRAN 1989, pàg 13, el 1900 hi havia 2.643 habitants, el 1910, 3.141 i no s'arriba a sobrepassar els 4.000 fins el 1933.

3SALCEDA 1988, vol. 1, pàg 63-64.

4Hi ha referencies orals que podrien fer pensar que el Centre Catòlic era conegut popularment com a Café del Manso."El Carnaval", Full divulgatiu de cultura tradicional i popular de Cambrils núm 1.

5QUINTANA 1932, pàg 65.

Anagrama utilitzat pel Centre Catòlic i extret d'una nota timbrada amb aquesta identificació.

(AHCEC)

6"Sant Antoni" Full divulgatiu de cultura tradicional i popular de Cambrils núm. 8.

7Op.cit.4 "A Cambrils, el Carnaval estava tan arrelat que moltes mares feien disfressar a les seves filles per Carnaval tot i que després les germanes Vedruna, en algun cas, les castigaven (...) Les germanes explicaven històries sobre noies que no s'havien pogut treure la careta".

8Op.cit.6

9MORENO 1995 ens parla també del que va ser el primer cinema de Cambrils, el que hi havia als baixos del núm. 2 del carrer Rovira, que va funcionar des de 1918 fins al tancament de la sala, el 1923.

10BERTRAN 1992, pàg. 95.

11Op.cit.9

12AHCEC

13Op.cit.2 pàg. 62

14Entrevista a Josep M. Estrada (membre de la junta de la Congregació de Maria Immaculada i St. Lluís Gonçaga). Un any es va anunciar que se sortejava un fregaplats i un cop venuts els tiquets va resultar que no era res més que un gat que van agafar del carrer.

15Op.cit.2, pàg. 63

16Op.cit3, pàg. 63

17AHT Secció d'entitats Govern Civil.

18AHCEC.


19
Josep Salceda al seu article diu que "ens sembla recordar" que va ser per aquest partit, cosa que pot porta a noves investigacions.

20Op.cit.3 pàg. 65 

La formació de l'Estat liberal espanyol fa que a partir de mitjan segle XIX es consumi una transformació de la societat burgesa catalana que comportà canvis que van incidir en el món de l'associacionisme del moment. Aquest nou model d'associacionisme burgès presenta tant un interès per l'esbarjo i les festes com una voluntat educadora -davant les mancances de l'Estat en aquest tema- o, en altres casos, transmissora de missatges ideològics1. És en aquest context que a Cambrils, tot i no ser un important nucli urbà, també apareixen diferents exemples acreditatius d'aquesta nova forma de sociabilitat burgesa2.

En ser avui dia excessivament escassa la informació dels casos que es donen durant el segle XIX a Cambrils, ens podem centrar en una breu ressenya d'un d'aquests exemples, encara que més tardà: el Centre Catòlic d'Obrers. Aquesta entitat es va crear el 1903 amb la finalitat d'exercir "l'instrucció religiosa y'l recreo honest", amb la intenció inicial de crear una biblioteca i realitzar classes nocturnes gratuïtes. Els socis també podien gaudir de representacions teatrals o simplement de "jochs legals" mentre prenien café al bar del centre.

El local de l'entitat sempre va estar arrendat a la família Balcells i va quedar establert, almenys des de 1910, al núm. 20 del carrer de Sant Plàcid. Hi havia un café molt espaiós on s'hi feien vetllades i una sala de teatre on els socis hi representaven diferents obres3 4.

El lligam del Centre Catòlic d'Obrers amb d'altres entitats que professaven aquest proselitisme religiós es palesa amb l'organització per part de la Congregació de la Immaculada i Sant Lluís Gonçaga de diferents activitats al local de la societat. El 1914, el 1918 i el 1930 van organitzar unes tómboles benèfiques en el decurs de les quals va actuar la banda de música local Armonia del Camp5.

La societat participava en les activitats que es realitzaven al poble amb motiu del Carnaval, com la rua amb carrosses i gent a peu disfressada tirant "caramels, confeti, nines, pilotes..." i que recorria els carrers més importants. També feien ball de Carnestoltes, tot i que d'aquests balls és d'El Porvenir que en tenim més notícies6. Aquests referents orals sembla que vinguin a contraposar el Centre Catòlic amb la tradicional oposició dels estaments eclesiàstics a aquesta festa7. Per Sant Antoni el Centre Catòlic també treia al carrer carros guarnits amb mata i flors, amb socis de l'entitat mig disfressats8.

No és fins a principis de la dècada dels anys 20 i després d'un acord amb els antics alumnes del col·legi La Salle i els germans d'aquest convent que s'habilita la sala per fer-hi projeccions de cinema mut els diumenges a la tarda. Aquesta era l'unica sala de cinema a la qual podien assistir els alumnes de La Salle perquè es considerava que la resta de locals eren excessivament pecaminosos. Hem de pensar que a mitjan de la dècada dels anys 20 a Cambrils, a més del Centre Catòlic, existien les sales de Cal Fabara -conegut popularment amb aquest nom i que era al carrer de l'Hospital- i el Porvenir -al carrer de la Verge del Camí-. A més, a principis dels anys 30 s'hi va sumar la sala del Pòsit de Pescadors9.

Les projeccions de cinema mut al Centre Catòlic anaven acompanyades de tot tipus de comentaris o de la lectura de textos en veu alta per part del respectable -cal fer esment que el 1910 a Cambrils hi havia un índex d'analfabetisme del 49%-10. A més, cal afegir-hi que la censura religiosa es podia excercir de forma directa, com ens ho demostra el testimoni que ens diu: "La mà de mossèn Pere, vicari del poble, si era necessari, censurava l'objectiu del projector en aquells trossos de pel·lícula on algun actor gosava fer un petó o una carícia" acció que era contestada per multitud de crits i xiulets. A finals de la dècada dels anys 20, el Centre Catòlic va encarregar la filmació d'una pel·lícula que tractés diferents aspectes de la vida del poble i de l'entitat que es va projectar de forma repetida al local del carrer de Sant Plàcid11.

Tal i com reflecteix l'estat de comptes de l'entitat el 1924, la situació financera del Centre Catòlic era força precària, si bé amb la recaptació de les entrades i les contribucions dels socis podien fer front a les despeses que suposaven les activitats que realitzaven, també havien de pagar el lloguer del local, la qual cosa disparava el deute de la societat. Però la inventiva dels dirigents de la societat no s'acabava. S'ha conservat la notificació d'un contracte del 1930 amb una empresa reusenca per tal de col·locar plafons publicitaris a l'interior de la sala12.

Durant l'any, l'època en què els cafès cambrilencs s'omplien de gom a gom eren els mesos d'hivern, quan la climatologia convidava a passar la tarda als tres locals més rellevants de la població: el Centre Catòlic, El Porvenir o el Café España -conegut com Cal Fabara13-, on els cambrilencs es podien reunir per escoltar aquell aparell tan preuat: la ràdio.

Una de les festes més curioses que es feien al local del Centre Catòlic era el dia de Sants Innocents i consistia en actuacions teatrals còmiques -sovint paròdies dels Pastorets- i el sorteig d'algun objecte graciós entre el públic14.

Quartilla publicitària d'una pel·lícula projectada a la sala de la Unió Agrària l'any 1932.

En aquests anys l'Església estava fortament arrelada a la societat cambrilenca, situació que es va trencar amb l'adveniment de la República el 1931 i que va suposar un distanciament de les noves autoritats locals republicanes amb l'estament religiós15. És en aquest moment que, davant el laïcisme oficial de la República i l'anticlericalisme existent, el Centre Catòlic decideix canviar-se el nom pel d'Unió Agrària16.

Això només era una operació de maquillatge sense intenció de variar massa l'activitat que havia dut fins aleshores. La nova entitat, constituïda el 10 de gener de 1932, es declarava defensora de la propietat, de la causa de l'ordre i dels ideals autonomistes, i es mantenia adherida a la Lliga Autonomista de Cambó. L'Agrària -nom amb el qual serà més coneguda- es defineix de "la tradició, la família i inspira la seva actuació social i moral a les doctrines de la religió católica". Curiosament des del més de juny de 1931, l'aleshores encara Centre Catòlic tenia uns veïns força oposats a la seva ideologia, perquè al costat mateix, al núm 22 del carrer de Sant Plàcid, s'hi va instal·lar la Unió Republicana, coneguda popularment com El Polvorín, societat que defensava els ideals republicans i que esdevindrà el centre neuràlgic del moviment d'esquerres a Cambrils.

L'Agrària tenia una secció d'assegurances d'animals i va mostrar una especial dedicació en el tema de les propietats agrícoles. Els seus socis també podien constituir una mutualitat als efectes de la llei d'accidents aplicada a la indústria i a l'agricultura. El seu primer president fou Josep Grau Roig, amb Joan Ardèvol com a tresorer17.

L'activitat cinematogràfica així com la lúdica no es va aturar i s'han conservat programes de mà de les pel·lícules que es projectaven, entre les quals hi ha títols com: Y el mundo marcha, Hombres de hierro, Amantes, El remolque o Más allá de la sierra18.

Però tot va acabar amb el cop militar del juliol de 1936 i la consegüent Guerra Civil, que va comportar una radicalització de les autoritats republicanes: un centre dretà i conservador, partidari d'un partit com la Lliga Autonomista, que col·laborava amb els colpistes, tenia les hores comptades. La societat va ser dissolta i el local va ser expropiat per ERC19.

Aquesta situació va durar fins a l'estiu de 1938, quan, en un dels bombardejos de l'aviació feixista que va patir la població, el local de l'Agrària20 i el Polvorín van quedar destruïts. Desapareixen així dos dels centres socials més actius i emblemàtics d'un període tan fructífer en el moment associatiu com va ser el primer terç del segle XX21.

El Nuevo Estado franquista instaurat posteriorment tenia com a objectiu eliminar tot l'associacionisme lliure i a Catalunya qualsevol indici de catalanitat era vàlid per il·legalitzar l'entitat22. En el cas de l'Agrària potser ja no va caldre el decret que de ben segur hauria eliminat una entitat vinculada a un partit regionalista com era la Lliga Autonomista23 a causa de la desaparició física del seu local, encara que això si n'evitava la reestructuració. Així, de cop, es posava fi a la llarga i intensa activitat del Centre Catòlic d'Obrers, l'estudi del qual és indispensable per conèixer i entendre la societat cambrilenca d'aquells anys.


Zona del carrer de Sant Plàcid on hi havia l'edifici que
van ocupar el Centre Catòlic i la Unió Agrària

21Un informant local assegura que l'avió bombarder ja marxava de la població quan un il·lús guia situat al terrat de la casa que hi ha entre el carrer Immolats del Setge i el passeig La Salle va intentar abatre l'aparell amb el seu fusell. L'avió va fer mitja volta i en intentar tocar el tirador va llançar tot un seguit de bombes seguint tot el carrer de Sant Plàcid en direcció a la riera d'Alforja.

22SOLÀ 1996, pàg. 11-19

23THOMÀS 1992 tracta de forma excel·lent els retrets i enfontraments que pel tema catalanista feia Falange Española als seus aliats en el conflicte bèl·lic, tant als carlins catalans com als lliguistes.

 BIBLIOGRAFIA 
 


BERTRAN I CUDERS, Josep: Cambrils, Dictadura i República (1923-1939), Ed. El Mèdol, Tarragona, 1989.

BERTRAN I CUDERS, Josep: Aspectes socioeconòmics del segle XIX i inicis del XX a Cambrils, Ed. El Mèdol, Tarragona, 1992.

ORTIGA I VIDAL, Ramon: Història Gràfica de Cambrils. Ed. El Mèdol, Tarragona, 1991.

MORENO, Jordi: "Els cinemes del nostre poble". Revista Cambrils, núm. 293, Cambrils, 1995.

SALCEDA I CASTELLS, Josep: Quaranta anys d'estampes cambrilenques, vol. I, Ed. El Mèdol, Tarragona, 1998.

SOLÀ, Pere: L'esclafament de l'associacionisme lliure a Catalunya en temps del general Franco, Episodis de la Història, Barcelona, 1996.

SOLÀ, Pere: Itineraris per la sociabilitat meridional catalana. L'associacionisme i la cultura popular a la demarcació de Tarragona (1868-1964), Ed. Diputació de Tarragona, Tarragona, 1998.

THOMAS, Joan M.: Falange, Guerra Civil, Franquisme, FET y de las JONS de Barcelona en els primers anys de règim franquista, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1992.

PUBLICACIONS

"Sant Antoni", Full divulgatiu de cultura traducional i popular de Cambrils núm. 8. L'Anjub, Cambrils, 1998.

ARXIUS

Arxiu Històric de Tarragona

Arxiu Històric del Centre d'Estudis Cambrilencs