<table> <tbody> <tr> <td align="middle" id="tableProps" vAlign="top" width="70"><img border="0" src="i.gif" width="36" height="48"> <td id="tablePropsWidth" width="400"> <h1 id="errortype" style="COLOR: #4e4e4e; FONT: 14pt/16pt verdana"><ID id=Comment1> <!--Problem--> </ID> <ID id=errorText> Alresoft on line</ID> </h1> <ID id=Comment2> <!--Probable causes:<--> </ID> <ID id=errordesc> <font style="COLOR: black; FONT: 9pt/12pt verdana">Aquesta pÓgina no pot Ússer visualitzada. El vostre navegador no Ús prou potent o no tÚ els recursos necessaris per tal de carregar els marcs de la pÓgina o els components ActiveX.<br> <br> <hr color="blue" SIZE="1"> <br> <ID id=term1> Sortiu de la localitzaciˇ i actualitzeu-vos el vostre navegador. Utilitzeu <a href="http://www.fut.es/~alresoft/zd">Zona de descÓrrega</a> i baixeu-vos-en un que suporti aquest portal. Tots els d'aquesta web la suporten. <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.fut.es/~arevelle">Torna al principi</a></p> <p align="center"><a HREF="http://gigs.infase.es/cgi-bin/status.cgi?62931"><img src="http://gigs.infase.es/cgi-bin/hit.cgi?62931" border=0 alt="CiberStats. Pincha para estadisticas."></a><a target=_blank href="http://v1.nedstatbasic.net/stats?AA12rAuj+TslJPSty0gTb83RrhQw"><img src="http://m1.nedstatbasic.net/n?id=AA12rAuj+TslJPSty0gTb83RrhQw" border=0 nosave width=18 height=18></a><a href="http://member.bcentral.com/cgi-bin/fc/fastcounter-login?1996210" target="_top"><img border="0" src="http://fastcounter.bcentral.com/fastcounter?1996210+3992427" align="left"></a></p> </font></td> </tr> </tbody> </table>