L'AGRUPACIÓ CULTURAL
 

L'Agrupació Cultural Vila-seca va tenir els seus inicis a la tardor de l’any 1971, quan un grup de persones mantenien reunions amb la finalitat d’analitzar la situació cultural del poble i trobar formules per agitar l’activitat cultural al mateix.

Organització i funcionament

L'Agrupació cultural està formada per diverses seccions, cadascuna de les quals es dedica a una activitat cultural determinada, comptant amb autonomia completa i desenvolupant un elevat nombre d’activitats. En concret, L'Agrupació Cultural està formada per les següents seccions:

Breu Història

1972 - La intencionalitat a l’hora de projectar les primeres iniciatives, va ser fer reviure aquelles activitats que en el temps havien deixat arrels sòlides. Entre elles, es trobava el cant coral, tot recordant el grup coral "La unió". Els vilasecans sempre han recordat agradablement aquest cor, les actuacions del qual van traspassar fronteres el segle passat. Així doncs, no va ser difícil trobar entusiastes del cant coral disposats a formar la "Coral Nova Unió", la primera secció creada dins L'Agrupació Cultural. Després això va donar lloc a un ample i prestigiós moviment musical que va traspassar, un altre cop, fronteres.
A l’acabament del mateix any, una altra secció empren les seves activitats: la secció serà coneguda per la secció "d'Arts i Oficis". Aquesta secció tindrà cura d’organitzar cursets d’ensenyament professional per a joves i adults i també d’arts plàstiques pels escolars.

1973 - La Secció de Lletres convoca el primer concurs literari. El mes de Novembre fa presentació del primer llibre de la Col·lecció de Monografies de Vila-seca i Salou.

1974 - Es crea la Secció Sardanista, adherida a l'Obra de Ballet Popular i al Congres de Cultura Catalana. A més, el Grup d'Escacs, que ja existia, s’integra a L'Agrupació Cultural. 1976 es dissol la Secció Sardanista

1975 - Es forma l'Esbart "Ramon d'Olzina", fent una brillant presentació el Maig de l’any següent.

1976 - S’incorporà la Secció Filatèlica i Numismàtica, anys després es va separar per voluntat pròpia.

1977 - Es van crear les Seccions de Muntanyisme i Pedagogia.

1998 - Es forma la Secció d’internautes. 2006 es dissol.