SEMINARI D'EDUCADORS PER LA PAU - COMARQUES TARRAGONINES

MATERIALS DIDÀCTICS


Aquest apartat està en construcció. Tan sols hi ha una mostra de materials a mode de prova. Esperem estar al complert en pocs dies. Gràcies.

TORNAR A LA PÀGINA PRINCIPAL


Els materials que aquí trobareu són destinats als professionals de l'ensenyament. Us oferim una sèrie de recursos didàctics per tal de preparar les diferents jornades que tenen a veure amb l'educació per la pau. Marqueu amb el ratolí l'opció desitjada.

CICLE: MITJÀ. OBJECTIUS: -Donar a conèixer el motiu de la celebració. -Conèixer personatges que han treballat i treballen a favor de la Pau. -Buscar testimonis de pau entre les persones properes als alumnes. -Reflexionar sobre la pròpia conducta i les opcions de pau. VALORS QUE ES TREBALLEN: La diversitat com quelcom positiu, i la igualtat de drets entre totes les persones. RECURSOS PER TREBALLAR AQUESTS VALORS. -Joc de simulació. -Biografia de Luther King (veure dossier d'Ed. Pau, pàgs. 63-64) -Text "Jo he somiat". MLK. METODOLOGIA. Gran grup, petit grup i individual. ACTIVITATS SUGGERIDES. Motivació inicial. Joc de simulació. D'una capsa cada nen/a, a l'atzar, agafa un mocador. Un grup de nens/es porten un mocador de colors al coll i tres el porten de color llis (a ser possible del mateix color). Simulen estar a punt d'entrar a veure un partit de bàsquet, i els deixen entrar a tots excepte els tres del mocador de color llis. Aleshores s'estableix un conflicte que caldrà resoldre. Activitat central. Partint de la resolució del conflicte es parlarà breument de la Diada de Gandhi i de la No-Violència. Continuant el diàleg, introduir més abastament la figura de Luther King. Qui era?. Què va fer?. Conversa orientativa. De quin país era L. King?. Quin era el seu treball?. Què defensava?. El van ajudar d'altres persones?. Van emprar la violència o van demanar les coses de forma pacífica?. Coneixeu persones que treballin a favor de la Pau?. A prop vostre, hi ha persones d'altres races o cultures?. Les tractem amb respecte?. Podem nosaltres ajudar en alguna cosa en la construcció de la pau?. ACTIVITAT DE CLOENDA. Basem l'activitat en el text "Jo he somiat". Es diversifica l'activitat en tercer, quart i cinquè. A tercer i a quart, lectura del text i treball sobre alguna estrofa. A cinquè es poden treballar les estrofes repartides entre petits grups. Es pretén una plasmació plàstica dels treballs. Pot ser un dibuix a tercer, un mural a quart, i a cinquè confeccionar un mural a partir del treball de cada equip.


MARTIN LUTHER KING Jo he somniat que els homes, un dia, s'aixecaran i comprendran d'una vegada que han estat fets per a viure junt com a germans.

Jo he somiat aquest matí, que un dia, cada negre d'aquest país, cada home de color, de qualsevol lloc del món, serà jutjat per la seva vàlua personal, i no pel color de la seva pell, i que tots els homes respectaran la dignitat de la persona humana.

Jo he somiat també que un dia, els ventres buits es podran omplir; que la fraternitat serà quelcom més que uns mots al final d'una pregària; que serà el tema principal de l'ordre del dia dels governants.

Jo he somiat avui que en totes les altes esferes de l'Estat i en tots els municipis, hi entraran els ciutadans elegits que ens faran justícia, estimaran la pietat i caminaran pels camins de llur Déu.

Jo he somiat encara que un dia la justícia brollarà com l'aigua i l'honradesa, com el gran torrent.

Jo he somiat també que un dia no hi haurà més guerres; que els homes, de les espases en faran relles, i de les llances falç; que les nacions no s'aixecaran més l'una contra l'altra.... '''


CICLE SUPERIOR. OBJECTIUS. -Donar a conèixer el motiu de la celebració. -Recordar noms de personatges que han defensat la Pau. -Establir el Premi Nobel de la Pau com a reconeixement mundial per a la tasca realitzada. -Introduir els alumnes en el coneixement dels Premi Nobel de la Pau. VALORS QUE ES TREBALLEN. La solidaritat. RECURSOS PER A TREBALLAR AQUESTS VALORS. -Enciclopèdies i video : Gandhi, recull d'informació sobre Rigoberta Menchú. METODOLOGIA. Individual, gran grup i petit grup. ACTIVITATS SUGGERIDES. Motivació inicial. Què creieu que estem celebrant en aquesta diada? Coneixeu alguna persona que hagi dedicat gran part de la seva vida a treballar per la Pau?. Sabeu si es dóna cap Premi Internacional per la Pau?. Recordes alguna acció teva que hagi contribuït a evitar algun tipus de violència?. (Família, poble, escola,...). Activitats centrals. 1) Busqueu per grups informació sobre personatges que estiguin relacionats amb el tema; centrar l'atenció en Gandhi (dia 30 de gener de 1948-mort). Podem visionar fragments de la pel.lícula que siguin significatius. 2) Busqueu informació per grups sobre els últims Premis Nobel de la Pau. (Aprofitem per recordar qui era Nobel). 3) Llegiu la informació recollida sobre Rigoberta Menchú i escriviu petits textos a Rigoberta, tot i expressant-li el nostre suport i la nostra felicitació pel Premi. (Els textos i dibuixos dels nens es poden enganxar dins la silueta d'um colom de la Pau gegant que es pot penjar a l'entrada de l'escola). Activitat de Cloenda. Si es vol es pot fer una activitat de Socials per investigar més a fons la situació actual dels pobles indígenes i les seves reclamacions. AVALUACIÓ. Dels nens/es. Actituds i informació prèvia. De l'experiència. Valorar en el redactat dels textos la motivació final.
IMAGINANT UNA LLARGA DESFILADA CICLE: Cicle Superior i Educació Secundària. OBJECTIUS: Aprendre a partir, d'una emoció empàtica, la distribució de la riquesa i els nivells socials al món, entenen aquesta distribució com a manifestació de la violència estructural actual. VALORS A TREBALLAR: - La solidaritat. - La comprensió entre els pobles. - Els drets humans. RECURSOS PER TREBALLAR AQUESTS VALORS: - Guió amb la història que es detalla més endavant. - Una disposició de l'aula o de l'espai on es treballi que permeti simular unes grades des d'on presenciar una desfilada. - Estadística mundial de Producte Nacional Brut. METODOLOGIA: Uns alumnes o el mateix professor/a explicaran, com si es radiés, una desfilada. Els alumnes aniran imaginant-se la representació. La participació hauria d'ésser voluntària. Un cop acabada la desfilada valdria la pena donar a cada participant de la dinàmica una estadística dels estats del món per ordre segons el seu PNB. La descripció de vivències és cabdal , però no hem de caure en judicis sobre les altres persones. El professor/a ha de defugir de la moralina o de la temptació d'aprofitar la posada en comú per actuar dogmàticament. ACTIVITATS: Es tracta de contrastar aquesta afirmació : "Tota persona que treballa té dret a una renumeració equitativa i satisfactòria que asseguri, a ell i a la seva família, una existència com correspon a la dignitat humana i que serà completada, en cas necessari, per qualsevol altre mitjà de protecció social". AVALUACIÓ: del procés: Per tal d'avaluar el procés es pot portar un diari on es van apuntant les diferents observacions efectuades mentre treballen els alumnes. Seria bo tenir a mà una fitxa d'observació on es pogués anotar sistemàticament els fets més significatius que passen als grups (problemes d'entesa, discussions, participació activa...). Els alumnes haurien de poder dir la seva. Un petit qüestionari per a cada grup ens pot orientar de com han viscut l'activitat. Dels resultats: La representació dels personatges ens donarà una visió prou clara de com han interioritzat el coneixement dels mateixos.

TORNAR A LA PÀGINA PRINCIPAL

© 1996 Andreu Gallego i Ruiz. Tenim una bústia a la vostra disposició