ARXIU BIBLIOGRÀFIC DE SANTES CREUS
ÍNDEX GENERAL DELS BUTLLETINS "SANTES CREUS"

MEMÒRIES

**01 Any 1947 (fasc. únic). Digitalitzat

SUMARIO:

Saludo.-

Valor històric d'una llegenda, por D. Félix Durán i Canyameres.-

L'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, por D. E. Fort i Cogul.-

Resenya de la fundación. -

Reglamento de la Sociedad "Archivo Bibliográfico de Santes Creus". -

Lista de socios fundadores del A. B. de S. C. -

Bibliografía. -

Noticiario.

 

** 02 Any 1948 fasc 1 Digitalitzat

SUMARIO:

Fr. Pedro Sallá, abad de Santes Creus por D. E. Fort Cogul.-

Bibliografía. -

Noticiario.

 

** 03 Any 1948 fasc 2 Digitalitzat

SUMARIO:

Notes sobre dos retaules de l'altar major de Santes Creus, por D.José Mª Madurell Marimón.-

Un any d'actuació, por D. E. Fort Cogul. -

La 2ª fiesta anual del Archivo. -

Nombramiento de Socios de Mérito. -

II Premio Abad La Dernosa.-

Noticiario.

 

** 04 Any 1949 fasc 1 Digitalitzat

SUMARIO:

Un document de l'Abat Ferrara, por León Bergadá Girona.-

Els pasturatges d'estiu del Monestir de Santes Creus en el segle XII, por Félix Duran Canyameres.-

Bibliografía.-

Noticiario.

 

** 05 Any 1949 fasc 2 Digitalitzat

SUMARIO:

El VIIIº centenario de la fundación del Monasterio de Santes Creus.-

Inicis de l'arquitectura ogival a Santes Creus por D. César Martinell.-

Comentario al segundo concurso «Premio Abad La Dernosa" por D. J. Ernesto Martínez Ferrando.—

Memoria anual por D. León Bergadá Girona.-

La 3ª fiesta anual del Archivo.-

Bibliografía.-

Concurso de fotografia.-

III Premio "Abad La Dernosa".-

I Premio "Abad Ferrara".-

Noticiario.

** 06 Any 1952 fasc. únic Digitalitzat

SUMARIO:

Felicitación.-

Itinerari cistercienc, por D. Juan Bonavía Jacas.-

El patrimoni de Santes Creus en el segle XII, por D. Juan Ainaud de Lasarte.-

El Patronato del Real Monasterio de Santes Creus y Reglamento del mismo.-

Memoria1951-1952, por D. Juan Bonavía Jacas.-

Matasellos de Correos conmemorativo, por J. P.-

Noticiario

 

** 07 Any 1953 fasc. 1 Digitalitzat

SUMARIO:

L'Abat Dorda de Poblet i el Monestir de Santes Creus durant la guerra de successió, por Joaquín Guitert.-

Santes Creus a traves de sis anys d'experiència, por Abdon Socias, Pbro.-

Memoria Anual 1952-1953, por E. Fort Cogul.-

Reglamento del "Archivo Bibliográfico de Santes Creus".-

Notas bibliográficas, por Manuel Riu y E. F. C.

 

** 08 Any 1953 fasc. 2 Digitalitzat

SUMARIO:

Despedida.-

El Panteó dels Montcada a Santes Creus, por José Mª Madurell Marimón.-

Bibliografia, por Federico Udina Martorell.-

Un catàleg dels manuscrits de Santes Creus, por R. Aramón Serra.-

Noticiario.-

Indices (toponímico, onomástico y general), por Federico Torres Brull.

 

VOLUM I

** Núm. 1 (fasc. únic). Any 1954 Digitalitzat

FORT I COGUL, E., Noticias sobre Fray Tomás de Vidal y de Nin, Abad de Santes Creus. pp 3-26.

DOMINGUEZ BORDONA, J., Un inventario de Sacristía de Santes Creus (1574). pp 27-39.,

DURAN I CAÑAMERAS, F., ¿Un intrús a les sepultures de l'Aula Capitular de Santes Creus? pp 40-42.

SARDA I PUJADES, Francesc de P.,Un abat de Santes Creus mort ienterrat a Rodonyà. pp 43-46.

 

** Núm. 2 (fasc. únic). Any 1955 Digitalitzat

DOMINGUEZ BORDONA, J., Miscelánea bibliográfica de Santes Creus y Poblet pp 65-74.

VIVES I MIRET, J., El enigma del Claustro posterior de Santes Creus. pp 75-94. fig.1-7.

 

** Núm. 3 (fasc. únic). Any 1956 Digitalitzat

MIQUEL, Francesc A., Un gran lul×lista de Santes Creus: Fra Jaume Gener. pp 117-156.

VIVES I MIRET, J.,Una réplica contemporánea del gran rosetón del Monasterio de Santes Creus. pp 157-159.

FORT I COGUL, E.,Una comissió del Capítol General del Císter als abats de Poblet i de Santes Creus. pp 160-161.

 

** Núm. 4 (fasc. 1). Any 1957 Digitalitzat

FORT I COGUL, E., In memoriam. Joaquim Guitert i Fontseré. pp 171-202.

RIU, Manuel. ,¿Monjes de Santes Creus en El Soler de Gramoneda? pp 203-206.

DOMINGUEZ BORDONA, J., Miscelánea Bibliográfica de Santes Creus y de Poblet: II - Dos manuscritos recuperados. pp 207-210.

 

** Núm. 5 (fasc.2n). Any 1957 Digitalitzat

FORT I BUFILL, Xavier. , Valldaura i la Procura de Santes Creus a Barcelona. pp 221-224.

MIQUEL, F.A., Pedro de Puigverd, obispo de Urgel y monje de Santes Creus. pp 225-231.

MADURELL MARIMON, J. Ma. , i FORT I COGUL,E., Excerpta documental de Santes Creus. pp 232-245.

 

** Núm. 6 (fasc.1). Any 1958 Digitalitzat

DOMINGUEZ BORDONA, J., Miscelánea Bibliográfica de Santes Creus y Poblet III – Folletos relativos a los dos monasterios. pp 269-277.

MATEU I LLOPIS, F., Aspectos de la Historia de Santes Creus en el siglo XII. pp 278-287.

FORT I COGUL, E., Notícies biogràfiques de Fra Isidre Domingo, monjo de Santes Creus, natural de Vila-rodona. pp 288-296.

FORT i BUFILL, F-X.,Excerpta documental de Santes Creus. pp 297-301.

 

** Núm. 7 (fasc. 2). Any 1958 Digitalitzat

-----,El Cister en Santes Creus: VIII centenario de su establecimiento. pp 309-312.

VIVES I MIRET, J., La restauración de los ventanales de la galeria septentrional del claustro de Santes Creus. pp.313-316

MIQUEL, FRANCESC A., Pere Serraxó, abat de Santes Creus. pp 317-318.

 

** Núm. 8. Any 1959 Digitalitzat

MIQUEL, FRANCESC A., Santes Creus i el Cisma d'Occident. pp 329-337.

VIVES I MIRET, J., El proyectado claustro cisterciense de Santes Creus. pp 338-348.

MADURELL MARIMON, JOSEP Ma. , Excerpta documental de Santes Creus. pp 349-360.

 

** Núm. 9. Any 1959 Digitalitzat

FORT I COGUL, E., Santes Creus i el canvi de dinastia a primeries del segle XV. pp 361-373.

VIVES I MIRET, J., Els tres palaus reials de Santes Creus. pp 372-386.

SELVAT, A., L'alliberament dels presos a Santes Creus. pp 389-391.

VIVES I MIRET, J., El archivo de Santes Creus, restituído al Monasterio. pp 392-394.

 

** Núm. 10. Any 1959 Digitalitzat

** Index general Butlletins ( números 1-9).

 

VOLUM II

** Núm. 11. Any 1960 Digitalitzat

COCHERIL, Maur. , L'abbé de Poblet dom Pere Caixal et la "Peregrinatio Hispanica" de frère Claude de ronseval. pp 2-31.

MERCADER, Joan. , Un "cap-breu" senyorial a les acaballes de l'àntic règim. pp 32-37.

DOMINGUEZ BORDONA, J., Miscelánea bibliográfica de Santes Creus y Poblet. IV. Sobre el abad Bassa de Santes Creus. pp 38-42.

VIVES I MIRET, Josep, Los esgrafiados de Santes Creus. pp 43-45.

 

** Núm. 12. Any 1960 Digitalitzat

DOMINGUEZ BORDONA, J., Miscelánea Bibliográfica de Santes Creus y Poblet -V:Una imagen cuatrocentista de Poblet y Scala Dei. - VI: Una importante colección de ediciones griegas. pp 49-63.

MIQUEL, Francesc A., Tres monjos de Santes Creus, destacats forjadors de la Congregació setcentista. pp 64-68.

FORT I COGUL, E., Sant Antoni Maria Claret a Santes Creus. pp 69-78.

 

** Núm. 13. Any 1961 Digitalitzat

VIVES I MIRET, J., El Maestro Reinard des Fonoll "lapicida" inglés en Cataluña (1320-1360). pp 97-109.

SELVAT, A., L'enterrament dels Tarragona. pp 110-113.

MARTINEZ FERRANDO, J.E., El Monasterio de Santes Creus en la Crónica de Pedro el Ceremonioso. pp 114-117.

MARTINELL, César. , Prestigio del desprestigiado retablo de Santes Creus. pp 118-120.

MIQUEL, Francisco A., Un profesor eximio de Santes Creus en el siglo XVII: Fray Pablo Miracle. pp 121-130.

FORT I COGUL, E., Magí Vidal i Ras. pp 131-136.

 

** Núm. 14. Any 1961 Digitalitzat

RIU, Manuel. , Formación de las zonas de pastos veraniegos del monasterio de Santes Creus en el Pirineo, durante el siglo XII. pp 137-153.

SELVAT, A., L'enterrament dels Aguiló. pp 154-157.

 

** Núm. 15. Any 1962 Digitalitzat

DURAN CAÑAMERAS, F., La influencia italiana en los sepulcros reales de Santes Creus. pp 185-190.

CABESTANY I FORT, Joan-F. , Un privilegio a favor de Santes Creus. pp 191-193.

FERRANDO, Llorenç, Santes Creus i la Congregació d’Aragó. pp. 194-198.

CASTELLFRANC, B.M. de. , Una aportació perpètua del Casal Reial de Barcelona-Aragó al Capítol General Cistercienc. pp 198-210.

FORT I COGUL, E., L'amador de la gentilesa i Santes Creus. pp 211-221.

GALOBARDES (Guadalupe), Excerpta documental de Santes Creus., pp. 222-229.

[Hi coHaboren: Ángel RUIZ, Núria CASAS, Micaela JAMAR, F.-X. FORT I BUFILL i Josep M». MADURELL I MARIMON].

 

** Núm. 16. Any 1962 Digitalitzat

FORT I COGUL, E., Noticies històriques de Santes Creus. I (Còdex 459 de l'A.H.N. de Madrid). pp 233-267.

 

** Núm. 17. Any 1963 Digitalitzat

SELVAT, A., El "Miraculum beate virginis Marie". pp 281-285.

FORT I COGUL, E., Per què Pere el Gran fou enterrat a Santes Creus i no a Poblet. pp 286-287.

MIQUEL, Francesc A., Santes Creus i el rei Martí. pp 288-294.

FORT I COGUL, E., Notícies històriques de Santes Creus (Ms. Baluze 239 de la Bibl. Nat. de París). pp 295-313.

 

** Núm. 18. Any 1963 Digitalitzat

COLOMER, Ignasi Maria.,Toponímia cartogràfica de Santes Creus. pp 330-334.

FORT I COGUL, E.,Una contribució important al coneixement de l'escola historiogràfica de Santes Creus. pp 335-337.

-----,Llibre de fundacions. pp 338-341.

CABESTANY I FORT, Joan-F. i MIQUEL, Francesc A., Excerpta documental de Santes Creus. pp 342-363.

 

** Núm. 19. Any 1964 Digitalitzat

SELVAT, A., L'abat Modolell. pp 377-381.

SELVAT, A., Un vilatà de Montblanc, vasall de Santes Creus. pp 382-384.

MIQUEL, Francesc A., Incidència entre Montblanc i Santes Creus, en el segle XV, per causa de La Guàrdia dels Prats. pp 385-391.

FOLCH, Artemio. , Una réplica de la nota històrica de La Dernosa en un códice madrileño. pp 392-398.

[FORT I COGUL, E.], El manual de fra Bernat Tous. pp 399-406.

IGLÉSIES, Josep. , Sobre la reconquesta del territori de Santes Creus. pp 407-419.

VIVES I MIRET, J., El portal del claustre. pp 420-424.

 

** Núm. 20. Any 1964 Digitalitzat

** Index general dels Butlletins (números 11-19).

 

VOLUM III

** Núm. 21. Any 1965 Digitalitzat

FORT I COGUL, E., Fuentes documentales de Santes Creus. pp 1-10.

PIQUER I JOVER, Josep J., Monjos exclaustrats de Santes Creus i altres abadies de la Corona d'Aragó i que influïren en la restauració de l'esperit monàstic dels cenobis de dones (1815-1881). pp 11-47.

 

** Núm 22. Any 1965 Digitalitzat

SELVAT, A., Dos artistes de Santes Creus, mal coneguts. pp 49-55.

VIVES I MIRET, J., Les llegendes de Santes Creus. pp 57-62.

CABESTANY I FORT, Joan-F. , Santes Creus i la batalla de Ponça. pp 63-66.

FORT I COGUL, E., Excerpta documental de Santes Creus. pp 67-78.

 

** Núm. 23. Any 1966 Digitalitzat

FORT I COGUL, E., Un gran amic de Santes Creus desaparegut. pp 97-102.

PIQUER I JOVER, Josep J., Monjos exclaustrats de Santes Creus (continuació). pp 103-144.

 

** Núm. 24. Any 1966 Digitalitzat

PIQUER I JOVER, Josep J., Monjos exclaustrats de Santes Creus (continuació). pp 145-192.

 

** Núm. 25. Any 1967 Digitalitzat

PIQUER I JOVER, Josep J., Monjos exclaustrats de Santes Creus. pp 193-240.

 

** Núm. 26. Any 1967 Digitalitzat

FORT I COGUL, E., La llegenda fundacional de Santes Creus. Una versió catalana domèstica de primeries del segle XVI. pp 241-247.

FOLCH, Artemi. , El cimbori de Santes Creus. pp 248-249.

-----,Valiosa colección documental de Santes Creus, el códice 437 del A.H.N. de Madrid. pp 251-255.

VIVES DE FABREGAS, Elissa. , Un vendrellenc a l'abadia de Santes Creus i al Vicariat General de la Congregació. pp 257-266.

-----, Reglamento del Archivo Bibliográfico de Santes Creus. pp 267-274.

 

** Núm. 27. Any 1967 Digitalitzat

MIQUEL, Francesc A., Santes Creus i Montblanc. pp 289-300. Digitalitzat

FORT I COGUL, E., El Senyoriu de Santes Creus al Pont d'Armentera. pp 301-334. Digitalitzat

 

** Núm. 28. Any 1968 Digitalitzat

NOGUERA I SALORT, Joan, In memoriam. pp 345-347.

FORT I COGUL, E., Noticia bio-bibliogràfica de Josep Vives i Miret. pp 349-375.

ALTISENT, Agustí. , El mestre Fonoll i Santa Maria de Montblanc. pp 377-381.

ARAGO, Antoni Ma. , Notes documentals sobre l'Abat Ladernosa. pp 383-387.

BATLLE, C.M., Les "Vitas Patrum" a Santes Creus des del segle XII al XIX. pp 389-396.

BAUSELLS I REIG, Josep. , Santes Creus entre dos bisbats. pp 397-422.

BENACH, Manuel. , El vilafranquí Joan Barba i Roca abat de Santes Creus. pp 423-430.

CASAS HOMS, Josep M. , Qüestió de límits entre l'abat de Santes Creus i el senyor de Foix. pp 431-433.

 

** Núm. 29. Any 1969 Digitalitzat

COCHERIL, Maur. , Note sur le pla idéal d'une abbaye cistercienne. pp 449-462.

COLOMBAS, G.M., Josep Vives i Miret, col×laborador i amic. pp 463-465.

COLOMER, Ignasi M., Uns quants facsímils cartogràfics amb el nom de Santes Creus. pp 466-468.

COSTA, Maria-Mercè. , Dos monjos de Santes Creus Arquebisbes a Sardenya. pp 469-476.

FERRER I MALLOL, Maria Teresa. , Decadència a Santes Creus en començar l'abadiat de Bernat Dalmau (1404). pp 475-492.

FOLQUET I ASPARO, Joaquim. , Record de Josep Vives i Miret. pp 493-496.

FORT I BUFILL, X., Del meu tracte amb Josep Vives i Miret. pp 497-523.

FORT I COGUL, E., Exemplaritat cistercenca de Santes Creus. pp 525-534.

GOMEZ, I.M., D José Ves i Miret y la Sociedad de Estudios Monásticos. pp 535-537.

LLADONOSA, Josep. , El senyor Vives i Miret i la Seu de Lleida. pp 539-542.

MARTINELL, Cèsar.,Dos claustres i un arquitecte. pp 543-545.

MERCADER I RIBA, Joan. , Algunes notícies sobre l'igualadí Josep-Francesc Padró, abat de Santes Creus. pp 547-554.

MOREU-REY, Enric. , De l'hagiotipònim a l'antropònim. pp 555-563.

OLIVES I CANALS, J., Un gran enamorat. pp 565-568.

RECASENS I COMES, Josep Maria. , A propòsit de la possible inter-venció de Reinard des Fonoll en la construcció de l'església arxiprestal de Morella. pp 569-579.

SOBREQUES CALLICO, Jaume. , Notes i documents per a la història de Santes Creus durant la guerra civil catalana del 1462-1472 (Regnat d'Enric i de Catalunya, 1462-1463). pp 581-600.

 

** Núm. 30. Any 1969 Digitalitzat

Crónica:

Record a Joan Bonavia i Jacas. pp 601-605

Memoria 1968-1969. pp 606-608

XI semana de Estudios Monásticos. pp 608

XIª Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos. pp 608

Congrés I históric Ligúria-Catalunya. pp 609

Congrés luso-espanhol de estudos medievais. pp609-610

23ª Fiesta anual. pp 610-611

Bibliografía sobre Santes Creus, por A. Selvat, E. Fort, J. F. Cabestany, J. Sobrequés, J. Baucells. pp 612-618

Index general dels Butlletins (números 21-29). pp 621-646

 

VOLUM IV

** Núm. 31. Any 1970 Digitalitzat

BATLLE I HUGUET, Pere. Cicles bíblics dels capitells del claustre de Santes Creus i de l'església de Santa Maria de Montblanc. pp 1-4.

CABESTANY I FORT, Joan-F. La propietat territorial del Monestir de Santes Creus (s. XIV). pp 5-15.

COLL I ALENTORN, Miquel. Esbós de genealogia dels Odena. pp 16-32.

FOLCH, Artemi. L'afer dels escapularis. pp 33-46.

ICART, Joaquim. Distinció a Josep Vives i Miret. pp 47-48.

IGLESIES, Josep. El corregiment de Tarragona i la subdelegació de Montblanc l'any 1763. pp 49-69.

MADURELL I MARIMON, Josep Maria. El castell de Turulada, feu de Santes Creus. pp 70-76.

MATEU IBARS, Maria Dolores. Pedro de Penyafreta, escultor de Jaume II, de Aragón. pp 77-80.

MATEU I LLOPIS, F. Vives i Miret a Morella. pp 81-86.

MILIAN BOIX, Manuel. La Orden de San Jaime de Altopascio, de Luca, en el Hospital de "La Font del Perelló". pp 87-103.

 

** Núm. 32. Any 1970 Digitalitzat

PIQUER I JOVER, Josep. El Dr. Vicenç Garcia i Fra Josep Barberà. Noves notícies sobre els origens de la seva amistat. pp 105-135.

PLADEVALL, Antoni. Notícia de la dedicació de Sant Joan de la Muntanya, a Pontons. pp 135-147.

RIU I RIU, Manuel. El privilegi reial major del Monestir de Santes Creus. pp 148-167.

VINCKE, Johannes. Las elecciones de Abad en Benifassà (1379 y 1407). pp 168-184.

 

** Núm. 33. Any 1970 Digitalitzat

FORT I BUFILL, X. Eusebio Giró i Andreu. In Memoriam. pp 185-188.

FORT I COGUL, E. L'elecció de l'abat Tarrós de Poblet. pp 189-204.

-----. Nómina monacal de Santes Creus y su condición social. pp 205-210.

 

** Núm. 34. Any 1971 Digitalitzat

VENTURA I SOLE, Daniel. Recordant Pau Mercadé i Queralt. pp 217-224.

FORT I COGUL, Eufemià. Pau Mercadé i Santes Creus. pp 225-226.

FORT I COGUL, Eufemià. Un vallenc, abat de Santes Creus: Benet Vives i Pi, i el trienni constitucional. pp 227-246.

 

** Núm. 35. Any 1972 Digitalitzat

FORT I COGUL, Eufemià. Un vallenc, abat de Santes Creus: Benet Vives i Pi, i el trienni constitucional. pp 261-283.

MOREU-REY, Enric. La Sala de Comalats, senyoriu de Santes Creus. pp 284-289.

MIQUEL, Francesc A. Revalidació d'un privilegi de Santes Creus, l'any 1800. pp 290-293.

 

** Núm. 36. Any 1972 Digitalitzat

----------. El 25 aniversari de la fundació de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus i la 26 Festa Anual.

----------. L'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus en el 25è aniversari de la seva fundació.

VENTURA I SOLE, Daniel. Homenatge al monjo de Santes Creus Miquel Mestre i Gasset, fill de Puigpelat. pp 321-327.

SERRAMALERA I COSP, Pere. Recordant vint-i-cinc- anys enrera. pp 328-330.

FORT I COGUL, Eufemià. Comentari als vint-i-cinc anys de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus. pp 331-334.

FORT I BUFILL, Xavier. Homenatge a Santes Creus. pp 332-339.

 

** Núm. 37.Any 1973 Digitalitzat

RIUS I VILA, Joan. Projecció vilanovina de Teodor Creus i Corominas. pp 369-374.

FORT I COGUL, Eufemià. Els investigadors de Santes Creus difunts i llur bibliografia específica sobre el monestir. pp 375-390.

FORT I COGUL, E. L'accés a l'Arxiu Monacal de Santes Creus. pp 391-394.

 

** Núm. 38. Any 1973 Digitalitzat

FOLCH, Artemi. La sal a Santes Creus. pp 401-406.

 

** Núm. 39. Any 1974 Digitalitzat

MIQUEL, Francesc A. Algunes prerrogatives dels abats de Santes Creus. pp 421-440.

IGLESIES, Josep. Una relació de pobles i de xifra de cases del corregiment de Tarragona l'any 1773. pp 441-458.

 

** Núm. 40. Any 1974 Digitalitzat

CAVALLE I MARESME, Antoni. El Pare Josep Maria Cavallé i Carreño. Una vocació mantinguda tota la vida (1806-1870). pp 469-472.

FORT I COGUL, E. El plet jurisdiccional de Santes Creus i les butlles alexandrines. Opinions i restabliment cronològic. pp 473-478.

ICART, Joaquim. Activitats del Patronat durant l'any 1974. pp 479-480.

 

** Index general dels Butlletins (números 31-40).

 

VOLUM V

** Núm. 41. Any 1975 Digitalitzat

ALBERT, Miquel. Relacions del monestir de Santes Creus amb l'antic orde de Montesa. pp 1-71.

 

** Núm. 42. Any 1975 Digitalitzat

-----. A favor de la Valldigna, monestir filial de Santes Creus. pp 73-76.

FORT I Cogul, Eufemià. Davant l'enterrament de l'abat Mendoça de Santes Creus. pp 72-83.

CLEMENTE I ALPUENTE, Emilià. Cicle de concerts a l'església major del monestir de Santes Creus. pp 85-86.

FORT I BUFILL, Xavier. Trascendència dels concerts de Santes Creus. pp 87-93.

 

** Núm. 43. Any 1976 Digitalitzat

FOLCH I GUILLEN, Ramon. L'albareda de Santes Creus. pp 125-140.

ALBERT, Miquel. Santes Creus i Valldigna, unes quantes notícies de llurs relacions, (I). pp 141-188.

VENTURA I SOLE, Daniel. Recordança de l'Eduard Castells. pp 189-198.

CASTELLS, Indaleci. Gornals i Voltors. pp 199-203.

 

** Núm. 44. Any 1976 Digitalitzat

FORT I BUFILL, X. Pere Gil i Gimeno, una vida consagrada a Santes Creus. pp 205-216.

ALBERT, Miquel. Santes Creus i Valldigna, unes quantes notícies de llurs relacions, (II). pp 217-252.

A.S.C. La labor del Patronat del Monestir de Santes Creus durant els anys 1975 i 1976. pp 253-256.

 

** Núm. 45. Any 1977 Digitalitzat

FOLC, Artemi. Notícia històrica sobre la presència del Monestir de Santes Creus a Sants i la seva rodalia. pp 277-288.

MIQUEL, Francesc A. Carles Cardó i una opinió seva sobre el Monestir de Santes Creus. pp 289-290.

MIQUEL, Francesc A. Una opinió considerable sobre l’enterrament de Pere el Gran a Santes Creus. 295-297.

ICART, Joaquim. Record de Pere Lloret i Ordeix. pp 291-294.

FORT I COGUL, E. El meu Mossèn Abdò Socias i Bové. pp 295-298.SERRAMALERA I COSP, Pere. Mossèn Abdò és mort!. pp 299-312.

 

** Núm. 46. Any 1977 Digitalitzat

SOBREQUES I CALLICO, Jaume. Jaume II i Santes Creus. pp 313-320.

CABESTANY I FORT, Joan-F. El 650 aniversari de la mort del rei Jaume II. pp 321-329.

FORT I COGUL, E. Mort i enterrament de JaumeII. pp 331-341.

MASOLIVER, Alexandre. Jaume II, el Rei de Santes Creus i Poblet. pp 342-346.

CATALA I ROCA, Pere. Trobada Castellera a Santes Creus. pp 347-351.

ICART, Joaquim. Activitats del Patronat de Santes Creus l'any 1977. pp 352-353.

 

** Núm. 47. Any 1978 Digitalitzat

PIQUER I JOVER, Josep- Joan. Carta de visita de Fra Benet LLort adreçada a les monges de Vallbona. pp 373-390.

FORT I COGUL, E. El plet entre Santes Creus i Scala Dei sobre Bonrepòs. pp 391-402.

MIQUEL, Francesc A. Un eclesiàstic del segle XVI. pp 403-418.

FORT I COGUL, E. Un monestir austríac homònim de Santes Creus. pp 419-420.

 

** Núm. 48. Any 1978 Digitalitzat

GASOL, Josep Maria. Pere Alegre, fill de Manresa, abat de Santes Creus. pp 421-429.

ARAGO, Antoni Maria. Perfil espiritual de Jaume II el Just. pp 431-437.

FORT I BUFILL, Xavier. Bonaventura Icart i Pons (1907-1978). pp 439-443.

FORT I COGUL, E. Precisió sobre la data en què morí la reina Blanca d'Anjou. pp 445-447.

SELVAT, Andreu. Notícies pecuàries de Santes Creus: el bestiar major. pp 449-454.

ICART, J. Activitats del Patronat durant l'any 1978. pp 455-456.

 

** Index general dels Butlletins (números 41-48)

 

VOLUM VI

** Núm. 49. Any 1979 Digitalitzat

PONT I GOL, Josep. In Memoriam. Eufemià Fort i Cogul: final d'una etapa. pp 1-3.

SERRAMALERA I COSP, Pere. In Memoriam. Al'Eufemià Fort en el dia del seu trapàs. pp 5-6.

COLL I ALENTORN, Miquel. Fort i Cogul i Santes Creus. pp 7-9.

FORT I BUFILL, Xavier. Eufemià Fort i Cogul, historiador de Santes Creus. Assaig de bibliografia crítica. pp 11-71.

CABESTANY, Joan-F. Pere de Déu, monjo de Santes Creus i bisbe de Santa Justa (Sardenya). pp 73-77.

MASOLIVER, Alexandre. Eufemià Fort i Cogul, i la seva amical vinculació al monestir de Poblet. pp 79-86.

RIU, Manuel. Eufemià Fort i Cogul i el monaquisme català. pp 87-91.

SERRAMALERA I COSP, Pere. Les Memòries de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus. pp 93-99.

ALTISENT, Agustí. El rostre humà d'Eufemià Fort. pp 99-100.

 

** Núm. 50. Any 1979 Digitalitzat

FORT I COGUL, E. El meu contacte amb Santes Creus. pp 101-107.

COLL I ALENTORN, Miquel. Santes Creus i la conquesta de Mallorca. pp 109-113.

ICART, Joaquim. Patronat del Reial Monestir de Santes Creus. Activitat de l'any 1979. pp 114-116.

 

** Núm. 51. Any 1980 Digitalitzat

VIDAL ALCOVER, Jaume. Les conquistes cristianes de Ma-llorca. pp 125-131.

RIU, Manuel. Eufemià Fort, històriador de Santes Creus i del monaquisme català. pp 133-141.

MADURELL I MARIMON, Josep Maria. El tresor i les reliquies de Santes Creus en la postguerra contra Jaume II. pp 143-150.

MUNDO, Anscari. Monjos amb càrrecs a la Diputació del General de Catalunya: segles XIV-XVIII. pp 151-161.

 

** Núm. 52. Any 1980 Digitalitzat

TRENCHS, Josep. Benet XII i els monestirs catalans. Documents de la Cambra Apostòlica. pp 165-178.

SERRES SENA, Eduard. In Memoriam. Tomàs Forteza i Segura. pp 179-180.

ICART, Joaquim. Patronat de Santes Creus. Activitat de l'any 1980. pp 181-182.

 

** Núm. 53. Any 1981 Digitalitzat

ALTISENT, Agustí. Una familia d'escrivans de Lleida, relacionats amb Santes Creus i Poblet (1151-1218). pp 205-219.

COMPANYS, Isabel i MONTARDIT, Núria. Embigats gòtics del palau reial de Santes Creus. pp 221-233.

 

** Núm. 54. Any 1981 Digitalitzat

SALADRIGUES, Robert. A propòsit d'un document per al Diplometari de Sant Bernat Calvó. pp 237-250.

PIQUER I JOVER, Josep-Joan. Sermó sobre la caritat discreta. pp 251-254.

-----. Patronat de Santes Creus. Activitat de l'any 1981, pp 255-264.

-----. Borsa d'estudis "Santes Creus". pp 255-264.

GRIFOLL I GUASCH, Joan. El nou orgue de l'església del monestir. pp 265-268.

 

** Núm. 55. Any 1982 Digitalitzat

SERRAMALERA I COSP, Pere. Plet entre l'Ajuntament de la Llacuna i els Compradors dels béns desamortitzats del monestir de Santes Creus a la Granja d'Ancosa (1853-1872). pp 297-338.

 

** Núm. 56. Any 1982 Digitalitzat

CARRERAS I CASANOVAS, Antoni. Aplec de documents per a una aproximació a la història econòmico-social del monestir de Santes Creus en el segle XII. pp 341-354.

 

** Núms. 57-58. Any 1983 Digitalitzat

MUTGE, Josefina. L'Infant Alfons, fill de Jaume II i el monestir de Santes Creus. pp 373-397.

CARDONA, Osvald. L'entorn dels Goigs de Santes Creus. pp 399-425.

 

** Index general dels Butlletins (números 48-58).

 

VOLUM VII Digitalitzat

** Núms. 59-60. Any 1984

CARRERAS I CASANOVAS, Antoni. Aproximació a l'economia monetària del monestir de Santes Creus en el segle XII. pp 11-65.

BOLOS I MESCLANS, Jordi. L'excavació de la granja cistercenca d'Ancosa. pp 66-77.

 

VOLUM VIII Digitalitzat

** Núms. 61-62. Any 1985

CORTIELLA I ODENA, Francesc. Pere el gran i les Constitucions del 1283. pp 9-18.

COMPANYS I FARRERONS, Isabel. i VIRGILI I GASOL, Ma. Joana. L'art santescreuí en temps de l'Abat Jeroni Contijoc (1560-1593). pp 19-65.

 

VOLUMS: IX-X Digitalitzat

** Núms. 63-64 i 65-66. Anys 1986 i 1987

PIQUER, Esperança. El llinatge dels Aguiló els ss. XII-XIII. pp 9-19.

COMPANYS I FARRERONS, Isabel i MONTARDIT I BOFARULL, Núria. Notícia sobre la construcció de la tomba de Blanca d'Anjou (1313). pp 19-30.

CABESTANY I FORT, Joan-F. Pere de Déu: bisbe de Santa Justa. pp 30-35.

-----. Teodor Creus i Coromines, (Barcelona, 1827)(Vilanova i la Geltrú, 1891) pp 35-52.

 

VOLUMS: XI-XII

** Núms. 67-68 i 69- 70. Anys: 1988 i 1989 Digitalitzat

COMPANYS I FARRERONS, Isabel i MONTARDIT I BOFARULL, Núria. La fusta i el guix com a materials de cobriment al Monestir de Santes Creus: fragments del magatzem i el sostre de la biblioteca (segles XIV-XVI). pp 9-40.

COMPANYS I FARRERONS, Isabel i VIRGILI I GASOL, Maria Joana: Noves aportacions documentals sobre el mestre Perris d'Austri i la capella de l'Assumpció de la Verge. pp 41-56.

COMPANYS I FARRERONS, Isabel i VIRGILI I GASOL, Maria Joana: Els permòdols de cornisa del Monestir de Santes Creus: descripció i estudi iconogràfic. pp 57-114.

 

VOLUMS: XIII-XIV Digitalitzat

** Núms. 71-72 i 73- 74. Anys: 1990 i 1991

COMPANYS I FARRERONS, Isabel ; MONTARDIT I BOFARULL, Núria i VIRGILI I GASOL, M. Joana. Catàleg del fons del Museu del Monestir de Santes Creus (I). pp. 11-180.

PAPELL I TARDIU, Joan, Santes Creus i Puigtinyós. pp. 181-194.

MALLART I RAVENTÓS, M. Lurdes, Temes romànics en el claustre gòtic de Santes Creus. pp. 195-220.

QUINTANA I MARÍ, Antoni, Concòrdia entre Antoni de Martí i Franqués i l’abat de Santes Creus, Pere Carrera, respecte al lluïsme del «Manso d’en Boada». pp. 221-231.

 

VOLUMS: XV-XVI Digitalitzat

** Núms. 75-76 i 77- 78. Anys: 1992 i 1993

PAPELL I TARDIU, Joan, Del Ripoll al Gaià: naixement, formació i consolidació del patrimoni santescreuenc a la Catalunya Nova (1150-1233). pp. 9-30.

COMPANYS I FARRERONS, Isabel i VIRGILI I GASOL, M. Joana, La ceràmica d’encàrrec del monestir de Santes Creus (èpoques medieval i moderna). pp. 31-64.

ALCOY, Rosa, Pere Serra, Guerau Gener I Lluís Borrassà a l’entorn del gran retaule gòtic de Santes Creus. pp. 65-108.

MATA de la CRUZ, Sofia, La taula de la Mare de Déu del Roser, procedent de Santes Creus, del Museu Diocesà de Tarragona. pp. 109-118.

 

VOLUM XVII Digitalitzat

** Anys: 1994 - 1997

COMPANYS I FARRERONS, Isabel. Col·lecció de documents del monestir de Santes Creus conservats a l’Arxiu Històric de Tarragona (1380-2» meitat del s. XVIII). pp. 17-174.

COMPANYS I FARRERONS, Isabel i VIRGILI GASOL, Maria Joana. L’abat cincentista Jeroni Contijoc: nous aspectes biogràfics i artístics. pp. 175-256.

ROVIRA I GÓMEZ, Salvador-J. Referències familiars de fra Antoni Folc i Sabater, abat de Santes Creus. pp. 257-264.

SERRAMALERA I COSP, Pere. Reflexió d’un passat santescreuí 1939-1947. pp. 265-274.

 

VOLUM XVIII Digitalitzat

** Anys: 1998 – 2000

VIRGILI I GASOL, Maria Joana, L’ahir i l’avui de Santes Creus, pp. 15-93.

MASSÓ CARBALLIDO, Jaume, Bonaventura Hernández Sanahuja i les primeres restauracions de Santes Creus ( 1854-1877 ), pp. 95-119.

ROVIRA I GÓMEZ, Salvador-J., A Rovira i Virgili i els monestirs de Poblet i Santes Creus, pp. 121-136.

CLARAMUNT I ARTIGAL, Jordi, La vida al monestir de Santes Creus, pp. 137-142.


VOLUM XIX Digitalitzat

** Anys: 2001 – 2002

VICENTE IBÁÑEZ, Joaquim, El contracte del retaule major del monestir de Santes Creus, pp. 9-19.

MASOLIVER, Alexandre, L’espiritualitat cistercenca, pp. 25-34.

CASANOVA ALAMEDA, Martín, Los monstruos en el pensamiento medieval europeo, pp. 35-49.

NAVARRO MIRALLES, Luis, Transformaciones económicas y cambio social, pp. 51-66.

BALDOR ABRIL, Elisabeth, Santes Creus en el canvi dels abats perpetus als abats quadriennals, pp. 67-77.

PAPELL TARDIU, Joan, Documenta, pp. 79-86.

 

VOLUM XX Digitalitzat

** Any: 2003

PEREA SIMÓN, Eugeni, Riquesa i pobresa en el món medieval: monjos i frares, pp. 9-26.

PARET PEY, Josep, Conservació, restauració i muntatge del retaule de Santa Maria Magdalena, del monestir de Santes Creus, pp. 27-40.

PAPELL TARDIU, Joan, El relat de la llegenda de Galceran de Pinós, pp. 43-54

 

VOLUM XXI Digitalitzat

** Any: 2004

VIRGILI COLET, Antoni, La formació i gestió del patrimoni del monestir de Santes Creus a les terres de l’Ebre (segles XII-XIII), pp 7-32.

GARCIA-OLIVER, Ferran, Abats obstinats, disputes estèrils. Trencament entre Santes Creus i Valldigna, pp. 33-74.

BATET COMPANY,  Carolina, Conflictes entorn de l’ús de l’aigua a la Catalunya Nova, pp. 75-84.

BALDOR ABRIL, Elisabeth, Enterrament del darrer Montcada a Santes Creus, pp 85-95.

 

VOLUM XXII Digitalitzat

**Any 2005

ESCODA ANGUERA, Josep-Jesús, Evolució del municipi d’Aiguamúrcia de l’Exclaustració ençà, pp. -52.

DALMAU, Antoni, Els càtars, una veu silenciada, pp. 39-52.

PETIT, Núria, Aportacions a l’estudi del monestir cistercenc femení de Santa Maria de Vallbona, pp. 53-133.

 

VOLUM XXII bis Digitalitzat

** Any: 2006-2007

SALAT BRUNEL, Xavier, L’albareda de Santes Creus: passat, present i futur, pp. 5-10.

RIERA MELI, Antoni, Alimentació i ascetisme. La proposta dietètica inicial del Cister, pp. 11-31.

PAPELL TARDIU, Joan, L’infant Jaume, fill de Jaume el Just, cavaller de l’orde de Montesa, no fou enterrat a Santes Creus, pp. 33-49.

JOSA COS, Eloi i VIVES CORBELLA, Pilar, La saba del claustre. Un exercici interdisciplinari, pp. 51-74.

GÜELL JUNKERT, Manel, “Capellans trabucaires” a Santes Creus durant la Guerra dels Segadors, pp. 75-85.

MARTÍNEZ LANZAS, Eloi, Vermell, pintor de retrats en miniatura de membres de la societat catalana, restaurador del claustre del monestir de Santes Creus i viatger romàntic, autoproclamat “el peregrino español”, pp. 87-101.

 

VOLUM XXIII Digitalitzat
** Any: 2010

MARRUGAT CUYÀS, Ramon, Reflexions a l’entorn dels topònims dels documents medievals de Santes Creus, pp. 5-38.

PUY MAESO, Arnald, Moneda, peces de moneda d’or I magnats a Santes Creus, pp. 39-48.

VIRGILI COLET, Antoni, Croats anglonormands a Tortosa (segona meitat del segle XII), pp. 49-74.

MURILLO GALIMANY, Francesc, La defensa de Santes Creus, 19 i 20 de febre de 1809,pp. 75-92.

ZEPEDA ITURRIETA, Roberto, Els refugiats a Aiguamúrcia durant la Guerra Civil (1936-1939), pp. 93-126.

 

VOLUM XXIV Digitalitzat

**Any: 2011

ESPAÑOL BERTRAN, Francesca, La política artística de Jaume II: els sepulcres reials i al claustre de Santes Creus portantveus àulics, pp. 11-34.

MORA POUS, Victòria, Cuina i economia a Santes Creus, pp. 35-44.

ORIOL CARAZO, Carme, Literatura al voltant del monestir de Santes Creus, pp.45-58.

TREPAT CARBONELL, Cristòfol A., Monaquisme i espiritualitat cistercenca, pp. 59-76.

BALDOR ABRIL, Elisabeth, La vinculació històrica entre Santes Creus i Valls, pp.  77-95.

 

VOLUM XXV Digitalitzat

**Any: 2012-2013

DOMEDEL PORTABELLA, Lourdes, LLADÓ MORENO, Núria i PARET PEY, Josep Conservació i restauració del retaule de Sant Joan Evangelista del Reial Monestir de Santes Creus, pp. 9-36.

FELIP I SÁNCHEZ, Jaume tòria, Una nova obra arquitectònica atribuïble al mestre
Bartomeu de Girona (segles xin-xiv): Santes Creus i Girona
,
pp. 37-56.

VINYOLES VIDAL, Teresa. Visió de la mort a l'Edat Mitjana, pp.57-72.

DALMAU VINYALS, Marc. Història de la granja cistercenca de la Tallada, priorat de Santes Creus, pp. 73-118.

SAURET GENDRE, Joan. El monestir cistercenc de Santa Maria de les Franqueses, pp.  119-140.

MORA POUS, Victòria In Memoriam, pp 141-143

VOLUM XXVI Digitalitzat

**Any: 2014

ALCOBERRO PERICAY, Agustí. La Guerra de Successió als monestirs del Cister. Les notícies del cronista Francesc de Castellví, pp. 7-14.

GUAL VILÀ, Valentí, Les conseqüències de la derrota de 1714, pp.15-24.

BALDOR ABRIL, Elisabeth. La comunitat monàstica de Santes Creus: austriacista o felipista?, pp. 25-36..

SEGARRA CALDERER, Marta, L'església del monestir de Santes Creus en el segle XVIII, pp.  37-53.

Veredicte del Concurs Fotogràfic de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2014 pp.  55-63.

 

VOLUM XXVII Digitalitzat

**Any: 2015

VIRGILI COLET, Antoni, Introducció a l'article de l'Eufcmiá Fort, pp. 7-10.

FORT I COGUL, Eufemià, El Codony del Camp de Tarragona. Ubicació i unes quantes noticies de la granja de Santes Creus, pp. 11-48.

RIERA, Pilar, La Granja del Codony, pp.49-72.

SEGARRA CALDERER, Marta. Eufemia Fort i Cogol: figura viva per a les noves generacions pp. 73-86.

EXPOSICIÓ: Eufemia Fort i Cogul: historiador de Santes Creus pp.  87-96.

Veredicte del Concurs Fotogràfic de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2015 pp.  97-103.

VOLUM XXVIII Digitalitzat

**Any: 2016-2017

SANS TRAVÉ, Josep Maria Abats de Poblet, presidents de la Generalitat en l'època medieval:
Miquel delgado (1476-1479) i Juan Payo Coello (1488-1491)
pp. 7-24.

GUAL VILÀ, Valentí, Pedro d e Mendoza (Pere de Mendoça), abat de Santes Creus (1479-1519)
i president del general (1497-1500)
,
pp. 25-30.

DE LA CRUZ PALMA, Óscar. L'estil aràbic de Ramon Llull, pp.31-48.

ROVIRA I VALLS, Josep Maria. Fra Jaume Gener (de Cabra), el gran lul·lista de Santes Creus, i la seva relació amb Pere Daguí (de Montblanc) i Joan Bonllavi (de Rocafort de Queralt), pp. 49-112.

SANTESMASES I OLLÉ, Josep Reflexions a partir del projecte «Patrimoni oblidat, memòria literària» pp.  113-128.

Veredicte del Concurs Fotogràfic de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2016 pp.  129-134.

Veredicte del Concurs Fotogràfic de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2017 pp.  135-139.

 

VOLUM XXIX Digitalitzat

**Any: 2018

VIRGILI, Antoni Pròleg pp. 5-7.

YEGUAS GASSÓ, Joan Yeguas Josep Tremulles i el retaule de Santes Creus (1647-1651) pp 9-27.

GIORI, Pablo Els Català a Santes Creus. Una relació de tota la vida pp 29-41.

CUSÓ SERRA, Marta El monestir de Santa Maria de Vallbona durant el primer segle borbònic espanyol (1702-1802) pp 43-89.

CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo El claustre posterior del monestir de Santes Creus. Una perspectiva des del Cister de la Corona d’Aragó pp 91-133.

SERRA, Ramon Falsos, pastures i sal. La compra de Montornès per Santes Creus i el conflicte amb Clarà: segles XI-XVIII pp 135-160.

Veredicte del Concurs Fotogràfic de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2018 pp 161-165.

 

 

** A la part final de cada butlletí s’hi pot trobar un apartat de bibliografia on apareixen referències bibliogràfiques sobre Santes Creus.