EL BALL DE

TURCS I CAVALLETS

En el ball de Turcs i Cavallets, com el seu nom indica, es mostra la lluita del cristians contra als àrabs durant l'època de la reconquesta. En el nostre cas es presenta aquest fet centrat en Tarragona en el que una suposada ajuda divina (representada per l'àngel) té una importància decisiva per a aconseguir aquest fi.

Dos son les principals danses que representen el balls de Trucs i Cavallets de Tarragona: la CERCAVILA i la BATALLA.

El ball de Cercavila , com el seu nom indica es representa durant les cercaviles i per les seves característiques es suficient un carrer mínimament ample per poder ser realitzat. El balls es representa amb dues fileres paral·leles, intercalant-se turcs i cavallets. S'inicia amb un moviment de presentació a la dreta i a l'esquerra fins arribar al lloc inicial. En aquest punt es creen 4 grups de quatre (dos turcs i dos cristians) que lluiten mentre fan passades i creuaments. Finalment, sense cap vencedor ni vençut segueixen la cercavila en les dues fileres inicials.


El ball de Batalla es el veritable ball de Turcs i Cavallets i degut al seu desenvolupament necessita una plaça espaiosa per a poder ser realitzat.

Aquest ball va ser recuperat l'any 1990.

Tornar a l'índex del seguici