EL MAGÍ DE LES TIMBALES

El Magí de les Timbales és el timbaler de la Corporació Municipal. És tracta d'una resta de les antigues formacions de trompeters i tabalers que obrien pas a l'Ajuntament durant la seva presència al carrer.

El 1775 apareix la primera notícia que ens situa les timbales encapçalant el Seguici. És a partir d'aquest moment que es desfà, poc a poc, el lligam dels antic músics amb les autoritats.

Durant la segona dècada del segle XIX sorgeix l'actual denominació de Magí de les Timbales, arran del nomenament d'un timbaler que responia a aquest nom, i que va desenvolupar aquesta funció durant molt temps.

Actualment, encara que el timbaler no es digui Magí, de forma popular segueix sent el Magí de les Timbales.

Al llarg del seu recorregut, el Magí de les Timbales, puja a lloms dels seu cavalls, a la canalla que li demana.

El Magí de les Timbales, surt també en altres actes a Tarragona.

Tornar a l'índex del seguici