EL LLEÓ

Juntament amb l'Àliga, és l'altra peça del bestiari de Tarragona que actua com a senyal de distinció. També sembla tenir un origen religiós, ja que el lleó era el símbol de sant Marc evangelista.

El cap del lleó apareix coronat, i en aquesta corona apareixen les imatges del bestiari recuperat amb anterioritat a la sortida del Lleó, que va sortir per primer cop l'any 1993, es a dir hi apareixen el Drac, l'Àliga, la Mulassa, la Cucafera i el Bou.

El Lleó tanca la processó de les bèsties tarragonines i va seguida de l'únic animal real que persisteix: el cavall del Magí de les Timbales.

Tornar a l'índex del seguici