EL BALL DE CERCOLETS

S'han trobat orígens ancestrals per a aquest ball. D'una banda alguns estudiosos han apuntat les festes la flora del món greco-romà amb les quals se celebrava l'arribada de la primavera; de l'altra, les cerimònies de la verema que enllaçarien amb els mateixos cèrcols emprats inicialment pel ball (idèntics als de les bótes de vi) o amb una de les figures coreogràfiques anomenada la "bota".

vist orígens ancestrals per a aquest ball. D'una banda a

Els deus balladors es distribueixen les funcions de cèrcol, capità i capità petit, que realitzen els set moviments o figures: l'entrada o creuament de les dues fileres de balladors, les salutacions, la cadena, els ponts, el cargol, la bóta (construcciód'una mena de campana amb els cèrcols) i la sortida.

El Ball va ser recuperat l'any 1985.

Tornar a l'índex del seguici