Universitats

elDirectori.net/ Educació i Universitat /Universitats

 

Tarragona-Reus URV: Universitat Rovira i Virgili
   
   
àmbit català UAB: Universitat Autònoma de Barcelona
  UB: Universitat de Barcelona
  ESADE
  UdG: Universitat de Girona
  Universitat Internaciona de Catalunya
  UdL: Universitat de Lleida
  UOC: Universitat Oberta de Catalunya
  UPC: Universitat Politècnica de Catalunya
  UPF: Universitat Pompeu Fabra
  URL: Universitat Ramon Llull
  UV:Universitat de Vic
   
àmbit Països Catalans UA: Universitat d'Alacant
  Universitat d'Andorra
  UIB: Universitat de les Illes Balears
  UJI: Universitat Jaume I
  Universitat de Perpinyà
  UPV: Universitat Politècnica de València
  UV: Universitat de València
   
  Xarxa d'universitats institut Joan Lluís Vives
  UMH: Universitas Miguel Hernández de Elche
   
àmbit estatal UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia
  Universidad de Zaragoza
   
   
   

 

visites a pàgines d'educació i universitat