ROMANI

Família: Labiades

Espècie: Rosmarinus oficinalis L

Sinònims: romani, romer ( català ) ;romero ( castellà) .

Distribució: Tot Europa

Característiques: Planta de fins 1 m , verd tot l'any, de fulles linears , flors labiades de color blau i taques lila, molt aromàtiques. Floreix casi tot l'any.

Part usada: Les fulles

Recol·lecció: En qualsevol moment

Composició química:

Accions: Tònic, estimulant del sistema nerviós , colerètic, colagog extermnament es vulnerària

Indicacions: Astènia, convalescència, alteracions digestives, agotament nerviós, dolors musculars com a ús extern , fent friccions amb esperit de romaní.

Conservació: Llarga, en recipient hermètic

Dosi: