REGALÈSSIA

Família: LLeguminosa

Espècie: glycyrrhiza glabra L.

Sinònims: regalíssia, regalèssia, ( català ) ; regaliz( castellà) .

Distribució: Terres arcilloses i també de cultiu. Surest Europeu i surest Asiàtic.

Característiques: Aquesta planta treu una arrel d'un pam i d'aquí surten varies arrels de 1 ò 2 m de llargada del gruix de un dit, les tiges que surten a la primavera poden fer fins 1 m. I coberts de pèl a la part inferior, les fulles estan compostes per 3 o 4 parells de foliols, les flors en forma de raïms de un color blau violaci i el fruit es una beina de tres o quatre llavors

Part usada: El rizoma

Recol·lecció: Les arrels es recullen a l'octubre sense apurar massa per deixar-ne per al any seguent.

Composició química:

Accions: Pectoral, cicatritza les úlceres estomacals i les llagues de la boca.antiinflamatòri

Indicacions: Àcides, gastritis, aftes bucals, refredats i bronquitis.

Conservació: Llarga, en recipient hermètic

Dosi: