MOSTASSA NEGRA

 

Família: Crucífera

Espècie: Brassica nigra koch.

Sinònims: mostarda negra; jenape (castellà).

Distribució: Originària d'orient, i aquí es troba a tota la península a les ribes i llocs incultes.

Descripció: Planta anual de fulles gran on les de baix son dividides, flors grans de color groc i fruit d'uns 2 cm corbat que acaba en punxa, Es una siliqua de 10-12 llavors dehiscent (cauen al obrir).Es cultiva una de seleccionada que es anfidiploide. La llavor no té olor i en aigua s'infla degut als mucílags.

Part usada: La llavor.

Recol·lecció: A l'estiu quant està madur i de matinada perquè no s'obrin i caiguin les llavors.

Composició química:

Accions: carminativa, la farina es rubefaent i es fa servir per fer cataplasmes i fer banys de peus però no a una T0 molt elevada perquè es desactiva la mirosinasa.

Indicacions: per obtenir "essència" ( farina amb aigua es destil·la i ja obtenim isotiaciant que nos es essència, però s'obté com a tal.

 

 

MOSTASSA BLANCA

Família: Crucífera.

Espècie: Brassica alba L.

Descripció: Planta anual de flors grogues disposades en forma de ramillet. El fruit es una silícua dehiscent on el seu pecíol forma un angle recte amb la rama.

Part usada: Les llavors.

Composició química:

Accions: No es rubefaent carminativa, laxant.

Indicacions: Culinària.