FUMARIA

 

Família: Fumariàcies.

Espècie: Fumaria officinalis L.

Sinònims: Fumdeterra; fumaria (cast); fumeterre (francès).

Distribució: Quasi tota Europa.

Part usada: Part aèria florida i dessecada.

Composició química:

Acció: Tònica, diürètica, laxant, regula flux biliar, sudorífica.

Indicacions: Erupcions cutànies (èczema crònic), conjuntivitis, males digestions, nàusees, hipertensió, arteriosclerosi, anèmia.

Dosi: Infusió, pólvores: 2-4 g. tres/dia.