FUCUS

 

Família: Fucàcies.

Espècie: Fucus vesiculosus L.

Sinònims: Sargàs, alzina de mar; sargazo vejigoso (cast); chene marin (francès).

Distribució: Freqüent al llarg de tota la costa de l'atlàntic oriental.

Part usada: Planta sencera.

Característiques morfològiques: Làmines en forma de cintes corbades repetidament i a la base del sargàs s'hi forma un peduncle que sosté l'alga i la subjecta a les roques. A les frondes hi ha vesícules d'aire. En el àpex hi ha els òrgans reproductors.

Composició química

Conservació: Curta, preservar de la llum i l'humitat.

Accions: Antihipertiroideu, antiobesitat, antireumàtic, laxant mecànic, vasodilatador.

Indicacions:  

S'utilitza també com a complement en l'alimentació.

Dosi: