FRÀNGULA

 

Família: Ramnàcies.

Espècie: Rhamnus frangula L..(sin: frangula alnus Mill.)

Sinònims : Vern menut, vern bord; arraclán (cast),bourdaine (francès).

Distribució: Originari d'Europa central.

Part usada: Escorça dessecada durant un any (o per dessecació accelerada durant 1-2 h a 100 1C) de tiges i branques de l'arbust de tres quatre anys.

Característiques morfològiques: Es presenta en canonets d'uns 15-20 cm de longitud. Son de color marró-grissaci amb lenticel.les blanquinoses per fora.

Composició química:

Conservació: Llarga, protegit de la llum i humitat ( no més de tres anys).

Accions: Laxant i purgant dèbil.

Indicacions: Restrenyiment (té un període de latència degut al trànsit intestinal i l'hidròlisi del principi actiu.

Dosi:

Efectes secundaris: No es produeixen per l'ús normal de la droga. Per sobredosificació també es pot produir acumuls de pigments a la mucosa intestinal (melanosi coli).

Contraindicacions: Embaràs, Obstrucció intestinal.