ARNICA

Família: Asteràcies

Espècie: arnica montana L.

Sinònims: tabac de montanya, tabac de pastor ( català ) ;tabaco de montaña ( castellà) ; leopard's bane ( anglès), arnique ( francès)

Distribució: Europa, Àsia i Amèrica. En prats i boscos clars més o menys humits de preferència per terres descalcificades.

Característiques: Herba de uns dos pams d'alçada , la tija no es sol ramificar i a la seva base es d'on surten les fulles, els capítols de 60-80 mm de diàmetre. Les flors ligulades grogues a la perifèria, femenines, amb corol·la tridentada. Flors tubuloses grogues al mig, hermafrodites de corol·la curta amb cinc dents.

Part usada: Capítols dessecats

Recol·lecció: Per anar be la recol·lecció s'ha de fer quant la flor s'acaba d'obrir perquè es molt atacada per una mosca , on hi deixa les larves, un cop collides es dessequen ràpidament, es pot fer a temperatures de uns 70 ºC per tal d'eliminar les larves que hi puguin haver. Per fer la tintura ho podem fer a partir de les flors fresques ja que llavors tindrem un producte més aromàtic.

Composició química:

Accions:

Via tòpica: Revulsiva, antiinflamatòria, antibiòtica i fungicida.

Via interna: Cardiotònica, vasodilatadora coronària, antihipertensiva, sedant i espasmolítica.

Indicacions: Exclusivament via tòpica, contusions, gargarismes,

Falsificacions: Amb freqüència es sol adulterar ja que es una planta que escasseja Heterotheca inuloides, tussilago farfara, Calendula officinalis,.

Conservació: Curta, en recipient hermètic

Dosi:

 

Sols s'utilitza via tòpica, per via interna sols per prescripció mèdica.

Efectes secundaris: dermatitis al·lèrgica