ALTEA

Família: Malvàcies

Espècie: Althea officinalis L.

Sinònims: Malví; malvavisco ( castellà )

Distribució: En els llocs humits de tota la península.

Característiques morfològiques: Es diferència de les malves en que aquestes tenen un doble calze, flors de color rosa i fruits recoberts de pelussa.

Part usada: L'arrel.

Recol·lecció: L'arrel s'arrenca quant la terra ja està seca i sense rentar-les es raspallen. S'han d'agafar les plantes ja fetes d'almenys de dos anys quant ja tenen 1-2 cm de gruix ( no el rizoma ).

Composició química:

Accions: Emolient, antitosiva (v.int.)