Funcions en 3D

Aquesta activitat consisteix en què els alumnes construeixin, de forma col·laborativa, una superfície a partir d'una funció de 3 variables:
A cada parella d'alumnes se li assignen unes coordenades del pla (x,y), perquè les substitueixin a la fórmula següent:
Ho poden calcular amb calculadora o bé amb l'Excel:
El valor que obtenen serà l'altura del seu "píxel" en metres. A partir d'aquí, construiran un cilindre d'aquesta altura amb llaunes de refresc embolicades en paper (es pot aprofitar paper escrit a una cara que s'hagi de llençar).
Fitxers:
Presentació per introduir l'activitat als alumnes en pissarra digital
Full excel amb les dades de les altures i el gràfic 3D

 

Altres figures que es poden fer:
Dades per construir-les

 

Crèdit de les imatges:

http://icons.iconarchive.com/icons/benjigarner/softdimension/256/Excel-icon.png
http://icons.iconarchive.com/icons/benjigarner/softdimension/256/MS-Word-2-icon.png