Tàrraco Viva (XIV Edició).

Tàctiques militars al Baix Imperi.

Tàctiques militars
2012
Tàctiques militars
2012
Tàctiques militars
2012
Tàctiques militars
2012
Tàctiques militars
2012
Tàctiques militars
2012
Tàctiques militars
2012
Tàctiques militars
2012
Tàctiques militars
2012
Tàctiques militars
2012
Tàctiques militars
2012
Tàctiques militars
2012
Tàctiques militars
2012


Tàrraco Viva (XIV Edició).

Passejant amb els Ibers.

Passejant amb els Ibers
2012
Passejant amb els Ibers
2012
Passejant amb els Ibers
2012
Passejant amb els Ibers
2012
Passejant amb els Ibers
2012
Passejant amb els Ibers
2012
Passejant amb els Ibers
2012
Passejant amb els Ibers
2012