Tàrraco Viva (XIV Edició).

Els campaments romans.

Campaments romans
2012
Campaments romans
2012
Campaments romans
2012
Campaments romans
2012
Campaments romans
2012
Campaments romans
2012
Campaments romans
2012
Campaments romans
2012
Campaments romans
2012


Tàrraco Viva (XIV Edició).

Les Legions de l'Alt Imperi.

Legions de l'Alt Imperi
2012
Legions de l'Alt Imperi
2012
Legions de l'Alt Imperi
2012
Legions de l'Alt Imperi
2012
Legions de l'Alt Imperi
2012
Legions de l'Alt Imperi
2012
Legions de l'Alt Imperi
2012
Legions de l'Alt Imperi
2012
Legions de l'Alt Imperi
2012
Legions de l'Alt Imperi
2012
Legions de l'Alt Imperi
2012
Legions de l'Alt Imperi
2012
Legions de l'Alt Imperi
2012
Legions de l'Alt Imperi
2012