Tàrraco Viva (XI Edició).

Familia.

Familia
2009
Familia
2009


Tàrraco Viva (XI Edició).

Instruments Mèdics.

Instruments Mèdics
2009


Tàrraco Viva (XI Edició).

Servei Postal.

Servei Postal
2009


Tàrraco Viva (XI Edició).

Músics.

Músics
2009
Músics
2009


Tàrraco Viva (XI Edició).

LEGIO VII GEMINA (S. I).

LEGIO VII GEMINA
2009
LEGIO VII GEMINA
2009
LEGIO VII GEMINA
2009
LEGIO VII GEMINA
2009
LEGIO VII GEMINA
2009
LEGIO VII GEMINA
2009
LEGIO VII GEMINA
2009
LEGIO VII GEMINA
2009
LEGIO VII GEMINA
2009