Parc Saavedra.

Parc Saavedra
2009

Via del Imperi.

Via del Imperi
2009

Carrer Les Coques.

Carrer Les Coques
2009

Pla Catedral.

Pla Catedral
2009


Carrer Verge del Claustre.

Carrer Verge del Claustre
2009

Carrer Major.

Carrer Major
2009


Plaša de la Font.

Plaša de la Font
2009

Passeig Sant Antoni.

Passeig Sant Antoni
2009


Parc Reconciliació.

Parc Reconciliació
2009

Escales Passeig Palmeres.

Escales Passeig Palmeres
2009


Passeig Palmeres.

Passeig Palmeres
2009

Carrer Girona.

Carrer Girona
2009Carrer Lauria.

Carrer Lauria
2009

Carrer Adria.

Carrer Adria
2009Carrer Sant Agustí.

Carrer Sant Agustí
2009