Font d'Armanyà (1798).

Font d'Armanyà
2008

Brollador dels Dofins.

Brollador dels Dofins
2007

Brollador i Font Diputació.

Brollador
2007
Font
2007

Font plaça de Salvador Ramon.

Font plaça de Salvador Ramon
2007


Font de la Pitxa (S. XIX).

Font de la Pitxa
2007

Font.

Font Plaça Pallol
2008

Brollador.

Brollador Portal del Roser
2009

Font.

Font Parc Saavedra
2009

Font.

Font cami del Cementiri
2011

Font.

Font Cementiri
2011

Font.

Font plaça d'Anselm Calvé
2011