Divendres Sant (recollida).

Armats Gremi Marejants, Gremi Marejants.

Gremi Marejants
2003
Gremi Marejants
2003

Sant Sopar, Gremi Marejants.

Gremi Marejants
2003
Gremi Marejants
2003

Sant Enterrament, Gremi Marejants.

Gremi Marejants
2003
Gremi Marejants
2003


Gremi Marejants
2013
Gremi Marejants
2013
Gremi Marejants
2013
Gremi Marejants
2013
Gremi Marejants
2013
Gremi Marejants
2013