Divendres Sant (recollida).

Retorn del Calvari, Confraria de Sant Magí.

Confraria de Sant Magí
2003
Confraria de Sant Magí
2003


Confraria de Sant Magí
2013
Confraria de Sant Magí
2013
Confraria de Sant Magí
2013

Jesús Natzarè, Germandat de Jesús Natzarè.

Germandat de Jesús Natzarè
2003
Germandat de Jesús Natzarè
2003

Cirineu, Germandat de Jesús Natzarè.

Germandat de Jesús Natzarè
2003
Germandat de Jesús Natzarè
2003