Dilluns Sant.

Associació La Salle, Congregació del venerat cos de Jesús i Confraria de Sant Magí.

Dilluns Sant
2004
Dilluns Sant
2004